• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Popravek: Odločitev AVK ni povezana s prodajo Pro Plusa

Po objavi povzetka novice Siola, ki je poročal, da mora United Group v primeru prevzema Pro plusa prodati svoje športne kanale, so se oglasili predstavniki United Groupa in zanikali zvezo med prodajo in odločbo AVK.

Iz odločbe 433 AVK je dejansko razvidno, da gre za odločbo, ki se nanaša na pogodbo o prodaji športnih programov med United Group in SCO IKO z dne 24.8.2012, s katero agencija posel prepove, saj naj bi bil neskladen s pravili konkurence. Iz United Group so sporočili, da so “prejeli odločitev Agencije za varstvo konkurence v zvezi s poslovanjem Sport Kluba v Sloveniji. Prepričani so, da odločitev ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov, je izjemno diskriminatorna in slaba za vse v Sloveniji, ki imajo radi šport.”

Pri podjetju so sprožili potrebne pravne postopke za zadržanje odločitve ter vložili pritožbo zoper odločitev in zahtevo za nadomestilo zaradi povzročitve hude gospodarske škode. Po njihovem prepričanju:
 
1. Odločitev ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov.
-         Odločitev je pozna: agencija je čakala 5 let (odločitev po 1755 dneh, običajen čas sprejemanja takšnih odločitev s strani AVK pa je 85 dni), preden je sprejela odločitev o prevzemu. Zdaj, 5 let kasneje, prevzeto podjetje ne obstaja več (podjetje je bilo preprodano in vse pravice do oddajanja so potekle).
-          Odločitev ni v skladu s pravnim redom EU:
o   Nezaslišana, ozka opredelitev trga: agencija je trg opredelila tako ozko (posebni plačljivi športni TV programi v slovenskem jeziku), da bi bil vsak kupec teh športnih pravic že po definiciji monopolist; celo Eurosport ne velja za konkurenco, čeprav je pridobil določene pravice izključno za območje Slovenije in tako očitno targetira slovensko občinstvo. Nobena druga agencija za varstvo konkurence na svetu ni nikoli uporabila take opredelitve trga.
o   Nesorazmerna z zahtevo po spremembi lastništva: Sport Klub v celoti spoštuje evropsko pravilo FRAND (poštena in nediskriminatorna distribucija vsem operaterjem pod enakimi pogoji), ko gre za vsa morebitna vprašanja vertikalne integracije. Nalaganje spremembe lastništva je očitno nesorazmerno in pretirano ter na trg ne prinaša nobenih ugodnih učinkov.
2.      Odločitev je izjemno diskriminatorna.
-          Agencija prepoveduje podjetje, ki je oddajalo športne vsebine, ki je bilo lastniško povezano s ponudnikom storitev.
-          Agencija je leta 2016 brez komentarja potrdila združitev Telekoma in Antenne, ki imata veliko večji doseg in posledice tako na področju infrastrukture kot medijev.
3.       Odločitev je slaba za vse v Sloveniji, ki imajo radi šport - odvrača od oddajanja športnih programov v slovenskem jeziku.
-         Agencija nalaga prodajo družbe, ki je le posrednik med imetniki športnih licenc in operaterji. Podjetje je izpostavljeno nenehnemu tveganju zelo konkurenčne prenove športnih pravic in stalno naraščajočih vhodnih stroškov (povečanje pristojbin) ter zadnjih 6 let beleži izgube.
-          Agencija prepoveduje podjetje, ki je povezano s telekomunikacijskim operaterjem, ki ponuja športne vsebine. Hkrati je realnost takšna, da telekomunikacijski operaterji po vsem svetu vlagajo v vsebine, da bi ostali konkurenčni v primerjavi z resnično močnimi globalnimi izzivi, kot so Netflix, Amazon in Facebook, ki prav tako kupujejo športne pravice.
-          Agencija izloča in kaznuje športne kanale, ponujene v lokalnem jeziku. To izjemno odvrača vsakega izdajatelja televizijskih programov, da bi vlagal v oddajanje programov v lokalnem jeziku.