• Facebook
  • Twitter
  • RSS

SOZ objavil nove podatke o prodani nakladi tiskanih medijev

Pristopniki k projektu RPN so objavili podatke o prodani in drugih nakladah slovenskih tiskanih medijev za drugo četrtletje 2017 (za tednike, publikacije s periodiko izhajanja, krajšo od enega tedna) in prvo polletje 2017 za publikacije s periodiko izhajanja, višjo od enega tedna.

Foto: Pixabay

Najvišjo prodano naklado med dnevniki v drugem četrtletju 2017 še naprej beležijo Slovenske novice (53.998 prodanih izvodov), sledita jim Delo (27.309) in Dnevnik (21.416), med tedniki Nedeljski dnevnik (81.210), sledita mu Družina (27.509) in Nedelo (22.794). Najvišjo prodano naklado med mesečniki v prvem polletju 2017 beležijo Vzajemnost (25.735), Cicido (11.767) in Ona Plus (8.683), priloge z najvišjo distribuirano naklado pa ostajajo Vikend (125.085), Pilot (110.046) in Nika 107.970).

Po podatkih SOZ-a trend rasti prodane naklade beležijo tednika Mladina in Družina ter mesečniki Vzajemnost, Moje finance in Pil.