• Facebook
  • Twitter
  • RSS

SOZ: »Predlog medijske strategije ni razvojno naravnan«

Predlog strategije razvoja medijev, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo, po mnenju Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) ne ponuja rešitev, na podlagi katerih bi lahko tradicionalni mediji preživeli v konkurenci družbenih omrežij, saj interneta praktično ne naslavlja.

Foto: Dreamstime

Številnim kritkom dokumenta se je pridružila tudi Slovenska oglaševalska zbornica. Po oceni SOZ predlog strategije ni razvojno naravnan, poleg tega pa je zaskrbljujoče, da je v njem »čutiti težnje po dodatni regulaciji medijev, kar je v zaostrenih razmerah na trgu, na katerega brez vsakršnih omejitev vstopajo mednarodni igralci, vsaj neproduktivno in za razvoj slovenskih medijev celo škodljivo«.

Ministrstvo za kulturo je nedavno objavilo drugo različico besedila Strategije razvoja medijev v Sloveniji do leta 2025, a v njem ni upoštevalo stališč in predlogov SOZ in še posebej Slovenskega združenja medijev (SZM). Zbornica je svoja stališča na ministrstvo naslovila že letos poleti, a ugotovila, da je njihov poziv ministrstvu, naj jih skrbno preučijo in v čim večji meri upoštevajo, naletel na gluha ušesa. Zato so svoja stališča pred tednom dni znova posredovali na ministrstvo. 

Kot opozarja SOZ, je treba pri oblikovanju strategije nujno upoštevati tudi ekonomske razmere medijev in tudi njene učinke na tržno-komunikacijsko in oglaševalsko dejavnost, ki je eden ključnih virov financiranja medijev. In to na takšen način, da ne bo imel negativnih posledic, temveč bo aktivno spodbujal razvoj tudi z vidika ekonomske in politične neodvisnosti medijev.

Zastarela medijska zakonodaja

SOZ izpostavlja tudi svojo zaskrbljenost zaradi zastarele medijske zakonodaje, pri čemer ne gre le za nezavidljiv položaj slovenskih izdajateljev medijev, temveč je opazen tudi trend zmanjševanja naložb v tržno komuniciranje v Sloveniji, zlasti iz tujine. »Omejitve s področja oglaševanja, specifične za slovensko zakonodajo, pa tudi kopica programskih obveznosti in prepovedi, ki veljajo za slovenske medije, povzročajo zmanjševanje interesa tujih oglaševalcev po tržnem komuniciranju v slovenskih medijih. Namesto tega dosegajo učinke z oglaševanjem preko ponudnikov, ki nimajo sedeža v RS, čeprav neposredno ciljajo slovenski trg tudi na načine, ki pri nas niso dovoljeni,« utemeljuje SOZ.  

Namesto dveh krovnih zakonov – Zakona o medijih in Zakona o AV medijskih storitvah (ZAvMS) – SOZ predlaga enoten medijski zakon, če pa do tega ne bo prišlo, pa mora novela ZAvMS na kar najbolj liberalen način povzeti evropsko direktivo. Poleg tega predlaga resen razmislek o potrebi po regulaciji tujih kabelskih programov.

Ukiniti DDV na tiskane edicije

Kot enega od ukrepov učinkovite pomoči tiskanim medijem SOZ predlaga ukinitev DDV na prodajo vseh tiskanih edicij, kot je praksa v mnogih državah Evropske unije. »S tem bi tiskanim medijem, ki preživljajo hudo krizo, omogočili nekoliko višje prihodke in jim s tem olajšali pot skozi krizo ali sploh omogočili preživetje,« navajajo pri SOZ. Predlagajo tudi, da se resno razmisli tudi o drugih oblikah finančne pomoči medijem, kot je (so)financiranje sodobne nacionalne raziskave o medijski potrošnji in finančna podpora medijem v nacionalnem interesu pri zaposlovanju določenih medijskih profilov/poklicev.

Kaj pa radio?

SOZ ugotavlja še, da se strategija ne dotika razvoja radijskega medija. »Strategija nikjer ne povzema problemov, s katerimi se sooča slovenski radio, kot so konkurenca tujih spletnih radiov, motnje sosednjih držav, manj lokalnega oglaševanja, slaba pokritost signala zaradi nedelovanja AKOS in razdelitev še nezasedenih frekvenc,« navajajo. Kot dodajajo, bi bilo v strategiji treba postaviti temelje, ki bodo omogočili reševanje tudi drugih resnih težav, in sicer zastarelih obvez po lastni produkciji za televizijo in radio, dragega, zamudnega in neživljenjskega načina nadzora AKOS ter »vizualnega radia«. Ta kot nova medijska platforma v strategiji ni predviden, po trenutni zakonodaji pa je celo nezakonit. Kot menijo pri SOZ, bi morala strategija predvideti takšen razvoj radia in ga tudi spodbujati, saj gre za medijsko prihodnost.