• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Mlajši odrasli v ZDA novice raje berejo, kot pa gledajo

Digitalni založniki veliko napora, časa in denarja vlagajo v razvoj videovsebin, vendar najnovejše ugotovitve ameriškega raziskovalnega podjetja Pew Research kažejo, da mlajši odrasli v Združenih državah Amerike novice raje berejo, kot pa gledajo.

Ugotovitve raziskovalnega centra Pew Research kažejo, da novic v besedilni obliki še ni za odpisati. Če je 46 odstotkov odraslih Američanov v raziskavi navedlo, da novice najraje spremljajo v obliki videovsebin, pa jih novice med Američani v starosti od 18 do 29 let raje gleda le 38 odstotkov. 42 odstotkov jih novice raje prebira (na spletu), le 19 odstotkov pa je kot prvo izbiro navedlo novice v zvočni obliki. Razlike so še večje v primerjavi s starostnima skupinama med 50 in 64 let ter starejšimi od 64 let. Kar 52 oziroma 58 odstotkov anketirancev v teh dveh starostnih skupinah novice raje gleda.

 

Vir: Nielsen Lab