• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Objavljeni novi podatki o prodani nakladi tiskanih medijev

Pristopniki k projektu Revidirane prodane naklade tiskanih medijev (RPN,) ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), so objavili podatke o prodani in drugih nakladah slovenskih tiskanih medijev za drugo četrtletje za tednike in publikacije s periodiko izhajanja, krajšo od enega tedna, in prvo polletje 2016 za publikacije s periodiko izhajanja, daljšo od enega tedna.

Foto: Dreamstime

Najvišjo prodano naklado med dnevniki v drugem četrtletju 2016 beležijo Slovenske novice (58.237 izvodov), sledita jim Delo (29.246) in Dnevnik (21.844). Med tedniki se z najvišjo prodano naklado ponaša Nedeljski dnevnik (84.282), sledita mu Družina (28.432) in Nedelo (27.946). Med mesečniki so imeli v prvem polletju 2016 najvišjo prodano naklado Vzajemnost (26.054), Cicido (11.873) in Ciciban (8.358), najbolj prodajan štirinajstdnevnik pa so Pogledi (1.554). Priloge z najvišjo distribuirano naklado so Delov Vikend (112.060) ter Dnevnikova Pilot (108.354) in Nika (106.138).

Po navedbah Slovenske oglaševalske zbornice sta v primerjavi s poročanimi prodanimi ali distribuiranimi nakladami v predhodnem obdobju svojo prodano naklado povečala Cicido in Pogledi, v primerjavi s poročanimi prodanimi ali distribuiranimi nakladami v enakem obdobju preteklega leta pa Ciciban, Nika, Ona plus in Pogledi.

Podatki iz RPN so javno dostopni v preglednici revidiranih prodanih naklad.