• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Na voljo novi podatki o nakladah tiskanih medijev

Tudi v zadnjem četrtletju 2015 se stanje na lestvici slovenskih tiskanih medijev po prodanih nakladah ni spremenilo. Med dnevniki so še vedno najbolj prodajane Slovenske novice z naklado 60.080 izvodov (v tretjem četrtletju 62.063), sledita Delo s prodano naklado 30.886 (v prejšnjem četrtletju 31.267) in Dnevnik, katerega prodana naklada se je še nekoliko povečala (z 22.575 v tretjem četrtletju na 22.684 v zadnjem).

Foto: Naypong/FreeDigitalPhotos.net

Po podatkih projekta RPN (Revidirane prodane naklade), ki poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), imajo med dnevniki najvišjo prodano naklado torej Slovenske novice, ki jim sledita Delo in Dnevnik, med tedniki pa Nedeljski dnevnik, ki je prodano naklado v zadnjem trimesečju leta še nekoliko povečal (z 85.642 na 86.139), prav tako Družina (z 29.470 na 30.119 izvodov), medtem ko se je prodana naklada tretjega najbolj branega tednika Nedela nekoliko zmanjšala (s 30.492 na 29.288).

Najvišjo prodano naklado med mesečniki v drugem polletju leta 2015 imajo Vzajemnost, Ona plus in Cicido, najbolj prodajan štirinajstdnevnik so Pogledi, med najbolj prodajanimi tiskanimi medijibrez redne periodike izhajanjasta Medicina in ljudje ter Grafičar, prilogez najvišjo distribuirano naklado pa so Vikend, Pilot in Nika.

Po podatkih RPN je svojo prodano ali distribuirano naklado povečalo kar 12 tiskanih medijev, poleg že omenjenega Dnevnika, Nedeljskega dnevnika in Družine še Ciciban, Global, Grafičar, Kvadrati, Medicina in ljudje, Ona plus, Pilot, Sobotna priloga in TV Večer. V primerjavi s poročanimi prodanimi ali distribuiranimi nakladami v enakem obdobju preteklega leta pa je svojo prodano ali distribuirano naklado povečalo osem tiskanih medijev, in sicer Ciciban, Global, Medicina in ljudje, Nedeljski dnevnik, Nika, Ona plus, Polet in TV Večer.

Oddani podatki založnikov pristopnikov k projektu RPN so javno dostopni v skupni preglednici.