• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Televizor izgublja prevlado v dnevnih sobah

Uporaba in gledanje več zaslonov hkrati sta v današnjem času vse pogostejša. Kot kaže nova raziskava britanskega Urada za interaktivno oglaševanje (IAB), je to glavni razlog, da v britanskih domovih televizija izgublja pozornost.

Foto: Dreamstime.com

Raziskava, ki je sledila približno 1.050 posameznikom, je potekala s pomočjo vprašalnikov, pasivnega snemanja, sledilnih naprav, pisanja dnevnikov in biometričnih podatkov. Na ta način so ugotovili, da je televizija glavna točka pozornosti v dnevni sobi le pri polovici odraslih v Veliki Britaniji, ki so aktivni na spletu. 70 odstotkov vprašanih je pritrdilo, da televizijo običajno gledajo med uporabo druge s spletom povezane tehnologije. Med vprašanimi, starimi od 16 do 34, jih to počne kar 87 odstotkov. Od tega jih 34 odstotkov preverja elektronsko pošto, 31 odstotkov jih preverja SMS-sporočila, četrtina vprašanih pa jih nakupuje po spletu. Biometrični podatki so pokazali, da je v celotnem času, ki ga posvetijo gledanju televizije, kar 60 odstotkov časa namenjenega drugim aktivnostim, pri čemer gre predvsem za uporabo drugih digitalnih naprav ali pogovor z drugimi.

Koliko pozornosti še vzbudijo televizijski oglasi?

Dnevna soba je postala večfunkcionalni prostor, kjer potrošniki drugih aktivnosti ne počnejo več le med televizijskimi oglasi. Možnost, da bo gledalec med televizijskimi oglasi pregledoval elektronsko pošto, je namreč 34-odstotna, prav tolikšna pa je možnost, da bo to počel med televizijskim programom. Možnost za pisanje sporočil med televizijskimi oglasi je samo za odstotek višja od možnosti za to početje med televizijskimi oglasi. Med oglasi se gledalci v 35 odstotkih preko določene naprave povežejo s spletom, v 15 odstotkih primerov imajo pogovor z nekom, ki je v isti sobi, v 13 odstotkih zapustijo sobo, v 8 odstotkih pa zamenjajo televizijski kanal.

Vedenje gledalca v dnevni sobi ni več določeno glede na televizijski program ali oglase, temveč na ritem uporabe tehnoloških naprav. Oglaševalcem to dejstvo ponuja možnost za razmislek o novih priložnostih, ki jih prinaša spremenjeno vedenje gledalcev. 

Vir: Warc