• Facebook
  • Twitter
  • RSS

NRB z novim izvajalcem Ipsosom

Nacionalna raziskava branosti (NRB), ki jo je pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice dolga leta izvajala tržno raziskovalna družba Valicon, je dobila novega izvajalca, tržno raziskovalno podjetje Ipsos. Najnovejše podatke iz raziskave za leto 2015 bodo predstavili danes dopoldne.

Nataša Mohorč Kejžar, direktorica Ipsos Slovenija.

Mednarodno tržno raziskovalno podjetje Ipsos izvaja nacionalne raziskave branosti v 31 državah po svetu, med drugim tudiv Veliki Britaniji, Franciji, Avstraliji in na Danskem, pravi Nataša Mohorč Kejžar, direktorica Ipsosa Slovenija. Seznamu teh držav se je pridružila tudi Slovenija, kjer je bil Ipsos v letu 2015 izbran za izvajalca raziskave branosti tiskanih medijev.

»Postavljeni smo bili (in še vedno smo) pred izziv, kako uskladiti želje in pridobiti zaupanje založnikov tiskanih medijev ter kako raziskavo optimizirati glede na razpoložljiva sredstva, hkrati pa biti v koraku z modernimi raziskovalnimi pristopi, ki jih uporabljajo tudi naši kolegi v drugih državah in ki so nam neposredno v pomoč s svojimi večletnimi izkušnjami pri izvajanju novih raziskovalnih metod,« je o izzivih novega izvajalca za MM povedala Mohorč Kejžarjeva.

Trg tiskanih medijev ni v zatonu

Bralci so s pojavom naprednih tehnologij postali zahtevnejši in vajeni, da časopise in revije lahko berejo tudi na spletu in pametnih napravah. »Trg tiskanih medijev ni v zatonu, se je pa spremenila oziroma razširila njegova oblika dostave informacij. Število publikacij se je z leti povečalo z vsebinami, ki nagovarjajo različne interesne skupine in prepričanja. Nekatere vsebine so dosegljive tako na spletnih straneh kot v tiskanih izdajah, druge le na spletnih straneh ali le v tiskanih izdajah. Skratka, branje je postalo za ljudi veliko širše in bolj raznoliko, z veliko večjo izbiro, kot je bila kdaj koli na voljo,« pripoveduje Nataša Mohorč Kejžar.

Izboljšave metodologije in načina izvedbe raziskave

Po njenih besedah se raziskovalci na vseh trgih srečujejo še z enim izzivom, in sicer upadanjem števila ljudi, ki želijo sodelovati v raziskavah, predvsem zaradi pomanjkanja časa in varovanja zasebnosti.  Zaradi vseh sprememb vse več držav v svojo metodologijo uvršča tudi zbiranje podatkov preko spleta, kar bralcu omogoča trenutek zasebnosti in izbiro časa, ko bo anketo izpolnil. »V letu 2015 smo poleg terenskega anketiranja (CAPI) vključili tudi metodo anketiranja preko spleta (CAWI), kar je praksa zahodnih držav že od leta 2003 dalje. Tudi v Sloveniji se bo metodologija vse bolj dopolnjevala skladno z novimi potrebami trga in založnikov tiskanih medijev. Ne želimo se ustaviti, za letošnje leto smo pripravili predlog dodatnih izboljšav v sami metodologiji in načinu izvedbe raziskave,« je še pojasnila Mohorč Kejžarjeva.