• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kdo so slovenski uporabniki spleta?

Naslednji teden, 29. oktobra, bo mednarodni dan interneta in ob tej priložnosti so izvajalci raziskave MOSS preučili, kdo in kako splet uporablja v Sloveniji. Internet v Sloveniji uporablja 89 odstotkov ljudi med 15. in 69. letom starosti. Slovenske spletne strani uporablja več kot 1.470.000 uporabnikov.

Foto: Dreamstime

Raziskava MOSS kaže, da uporabniki na slovenskih spletnih straneh preživijo v povprečju 10 ur in 44 minut mesečno. Posamezen obisk povprečno traja 11 minut, na posamezni spletni strani pa se v povprečju zadržujejo minuto in 50 sekund.

Nekaj več kot polovica uporabnikov slovenskih spletnih strani je moških, in sicer 51,9 odstotka. Medtem ko moški v povprečju na slovenskem spletu preživijo 13 ur in 34 minut mesečno, se ženske tam zadržujejo manj, 7 ur in 40 minut mesečno. Povprečni čas posameznega obiska pri moških znaša 11 minut in 50 sekund, pri ženskah pa 9 minut in 30 sekund. Moški se na posamezni spletni strani v povprečju zadržijo 2 minuti, ženske pa minuto in 40 sekund.

Na spletu 6 odstotkov otrok

Starostna struktura slovenskega spletnega občinstva kaže, da je med slovenskimi spletnimi uporabniki 6 odstotkov otrok med 10. in 14. letom, 15,8 odstotka uporabnikov je starih med 15 in 24 let, 20,6 odstotka pa med 25 in 34 let. Petina spletnih uporabnikov sodi v starostno skupino med 35. in 44. letom starosti, nekaj manj kot petina, 18,3 odstotka, pa v skupino med 45. in 54. letom starosti. 17,7 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov je starejših od 55 let.

Spletu največ časa namenijo mladi med 25. in 34. letom

Največ časa mesečno se na slovenskem spletu zadržujejo uporabniki med 25. in 34. letom starosti (12 ur in 33 minut), sledijo uporabniki med 45. in 54. letom z 12 urami na mesec ter uporabniki med 35. in 44. letom z 11 urami in 45 minutami. Starejši od 55. let spletu mesečno namenijo 10 ur in 51 minut, mladi med 15. in 24. letom starosti pa 8 ur in 7 minut.