• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Resničnostni šovi zanimajo slabih 20 odstotkov spletnih uporabnikov

MOSS v svoji zadnji raziskavi ugotavlja, da najmanj 19,8 odstotka slovenskih spletnikov uporabnikov zanimajo resničnostno šovi, od tega jih 14,2 odstotka ti zanimajo, 5,6 odstotka pa zelo zanimajo.

Foto: dreamstime

18,9 odstotka uporabnikov je izjavilo, da jih resničnostni šovi niti zanimajo niti ne zanimajo, 19,3 odstotka jih ne zanimajo, kar 37,9 odstotka pa jih sploh ne zanimajo.

Največ spletnih uporabnikov, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, je starih od 15 do 24 let. Med uporabniki, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, jih je največ s končano triletno poklicno šolo, sledijo jim uporabniki s štiriletno srednjo šolo, še šolajoči se uporabniki ter tisti s končano osnovno šolo ali manj. Najmanj resničnostni šovi zanimajo spletne uporabnike s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali več. Med spletnimi uporabniki, ki jih resničnostni šovi zanimajo ali zelo zanimajo, je 132.018 moških in 149.691 žensk.

Primerjava podatkov o zanimanju spletnih uporabnikov za resničnostne šove kaže, da so ti lani (avgusta 2013) zanimali ali zelo zanimali nekoliko več uporabnikov (20,7 odstotka), predlani (avgusta 2012) pa nekaj manj uporabnikov (19,6 odstotka), še ugotavlja raziskava MOSS, ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) izvaja podjetje Gemius Adria.