• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Dnevniki Slovenske novice, Delo in Dnevnik še vedno z najvišjo prodano naklado

Po novih podatkih projekta revidiranja prodanih naklad tiskanih medijev (RPN) za drugo četrtletje in prvo polletje 2014 najvišjo prodano naklado med dnevniki beležijo Slovenske novice (63.759 izvodov), sledita Delo (34.486 izvodov) in Dnevnik (25.482). V primerjavi z enakim obdobjem lani se je prodana naklada vseh treh sicer zmanjšala za nekaj tisoč izvodov.

Foto: dreamstime

Med tedniki je najbolj prodajan Nedeljski dnevnik (84.940 izvodov), sledita mu Nedelo (32.758) in Družina (32.135). Družina v kategoriji beleži tudi rast prodane naklade, najvišjo rast naklade med tedniki pa z 2,6-odstotno razliko v primerjavi s prvim kvartalom leta 2014 beleži Mladina (10.273 izvodov).

Rast prodane naklade v primerjavi s preteklim polletjem beleži tudi štirinajstdnevnik Pogledi, njegova naklada je višja za 8,2 odstotka.

Najvišjo prodano naklado v kategoriji mesečnikov ima revija Vzajemnost, za njo pa Reader's Digest in Cicido. Cicido med drugim beleži 1,9 odstotka višjo prodano naklado v primerjavi s preteklim polletjem in kar 4,9 odstotka višjo prodano naklado v primerjavi z enakim obdobjem lani. Z najvišjim porastom prodane naklade pa se lahko pohvali Pil, katerega naklada se je v prvem polletju 2014 povečala za rekordnih 5,6 odstotka.

Med prilogami se je razmerje naklad nekoliko spremenilo, najvišjo distribuirano naklado beležijo Vikend, Pilot in Moj dom. Distribuirano naklado tudi v tem kvartalu povečuje Vikend, pa tudi tudi Odprta kuhinja in Sobotna priloga, ki med drugim izkazuje največjo razliko v primerjavi s preteklim četrtletjem, 7,1 odstotka. 

Podatki RPN so javno dostopni na tej povezavi.