• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Potrošniki se močno zanašajo na nove tehnologije

Starejše tehnologije, kot sta televizija in stacionarna telefonija, izgubljajo svoje mesto, medtem ko so splet in mobilni telefoni ključne tehnologije, ki se jim ljudje ne bi mogli zlahka odreči, ugotavlja nova raziskava centra Pew.

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Pred 25. obletnico iznajdbe svetovnega spleta je raziskovalni center Pew v svojem poročilu o internetu navedel zanimive izsledke raziskave med več kot tisoč odraslimi Američani. Kar 53 odstotkov vprašanih uporabnikov spleta je izjavilo, da bi se jim bilo zelo težko odreči. Leta 2006 jih je to zatrdilo le 38 odstotkov. Zanimiv je podatek, da bi se internetu težje odrekle ženske kot moški (56 odstotkov žensk in 48 odstotkov moških), poleg njih pa tudi uporabniki z višjo izobrazbo in večjimi dohodki na gospodinjstvo.

Podobno skoraj polovica (49 odstotkov) lastnikov mobilnih telefonov pravi, da bi se jim zelo težka odrekla, medtem ko je bilo v letu 2006 takšnih 43 odstotkov. Tako kot pri spletu bi se tudi mobilnih telefonov najtežje odrekli premožnejši uporabniki in tisti, stari med 30 in 49 let.

Med tistimi, ki še vedno uporabljajo stacionarne telefone, jih je le 28 odstotkov izjavilo, da bi se jim težko odrekli, kar je občuten padec v primerjavi z letom 2006, ko je tako menilo 48 odstotkov vprašanih. Ni presenetljivo, da so pri tem velike razlike med starostnimi skupinami, saj bi se stacionarnim telefonom najtežje odrekli stari nad 65 let (takšnih je 46 odstotkov), medtem ko je med mladimi med 18 in 29 let le 7 odstotkov takšnih, ki so še vedno navezani na stacionarni telefon.

Tudi televizija izgublja svojo priljubljenost, saj si 35 odstotkov vprašanih zelo težko predstavlja življenje brez nje, medtem je leta 2006 to zatrdilo 44 odstotkov anketiranih. Najbolj so do televizije indiferentni mladi med 18. in 29. letom, saj jij le 12 odstotkov izjavilo, da bi se ji težko odpovedali.

Čeprav se zdi, da brez družbenih omrežij ne moremo več živeti, pa Pewova raziskava kaže, da bi se ljudje težje odrekli elektronski pošti. Le 11 odstotkov spletnih uporabnikov je izjavilo, da bi se težko odpovedali družbenim medijem, medtem ko je 36 odstotkov vprašanih zatrdilo, da bi se s težkim srcem odrekli elektronski pošti.

Raziskava še ugotavlja, da je za štiri od desetih vprašanih dostop do spleta bistvenega pomena, pri čemer jih med razlogi za to dvakrat več vprašanih navaja delo kot pa zabavo.

Vir: Warc