• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Po turistične informacije na splet

Po rezultatih raziskave MOSS nekaj več kot 88 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov prebira turistične informacije na spletu.

V maju 2013 je 88,18 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, sodelujočih v raziskavi potrdilo, da vsaj enkrat letno splet obiščejo z namenom prebiranja turističnih informacij:

  • 36,22 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, turistične informacije prebira nekajkrat letno,
  • 20,98 odstotka uporabnikov mesečno,
  • 20,91 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov turistične informacije prebira manj pogosto,
  • nekaj več kot 10 odstotkov tedensko ali pogosteje,
  • 11,81 odstotka spletnih uporabnikov pa turistične informacije na spletu ne zanimajo.

Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki prebirajo turistične informacije, jih je 54,2 odstotka moškega spola in 45,8 odstotka ženskega spola.