• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Študija za pregled Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju

Center za strateške in meritvene storitve (Centre for Strategy and Evaluation Services, CSES) izvaja študijo z oceno uspešnosti, ki bo služila pregledu Direktive o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju.

Namen študije je oceniti razsežnost problema B2B zavajajočih trženjskih praks, predvsem v kontekstu mednarodnega poslovanja. S študijo bodo preučili učinkovitost trenutne zakonodaje in nadzorne mreže, skupaj s številnimi potencialnimi strateškimi rešitvami, katerih namen je podpreti Direktivo.

Evropska komisija želi posodobiti Direktivo s črno listo in kriteriji, ki prepoznajo zavajajoče in primerjalno oglaševanje. Krovni kodeks oglaševalske prakse Mednarodne zbornice za gospodarstvo je globalen standard za oglaševanje in tržno komuniciranje. Njegova osnovna določila so, da mora biti oglaševanje legalno, spodobno, pošteno in zavezano resnici, da mora spoštovati družbeno odgovornost in da se mora podrediti principom poštene konkurence.

Vir: soz.si