• Facebook
  • Twitter
  • RSS

SOZ v 2012 z nekoliko nižjimi prihodki in manjšo izgubo

SOZ je v 2012 ustvarila 1.735.531 evrov prihodkov in 89.240 evrov izgube.

Barbara Krajnc

Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) je v letu 2012 ustvarila 1.735.531 evrov prihodkov (v letu 2011 je ustvarila 1.892.215 evrov prihodkov) in 89.240 evrov izgube (oz. presežkov odhodkov) (leta 2011 151.646 evrov izgube).

Lani je SOZ zapustilo 11 članic, pridružilo pa se jih je sedem. Ob koncu leta je imela zbornica 105 članov in 16 pridruženih članov.

Direktorica SOZ Barbara Krajnc ocenjuje, da je bilo delovanje zbornice v letu 2012 glede na zaostrene gospodarske razmere zadovoljivo. »Zbornica je uspešno izvedla vse svoje aktivnosti in zagotavljala zadostne vire sredstev za financiranje dejavnosti in izvedbo projektov,« pravi.

Zaključni račun bodo člani sprejeli v začetku aprila.