• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Babyboomerji radi posežejo po novih znamkah, oglasi jim niso všeč

Ali oglaševalci zanemarjajo potrošnike, ki so starejši od 50 let?

Zadnja leta se veliko govori o generaciji Y in celo o generaciji Z oz. digitalnih domorodcih. Oglaševalci skušajo te mlade potrošnike čim prej očarati, razvajajo jih z zanimivimi, vsebinsko bogatimi, praktičnimi komunikacijskimi projekti. Vseeno nekateri analitiki že več let poudarjajo, da oglaševalci »zanemarjajo« pomembno potrošniško skupino. Babyboomerji, ljudje, ki so se rodili po drugi svetovni vojni in so zdaj stari od 50 do 60 let, so specifična in – vsaj načeloma – finančno stabilna potrošniška skupina. Ti potrošniki naj bi imeli že odrasle in samostojne otroke, odplačali naj bi svoje kredite, večina jih je še vedno zaposlenih, a tik pred upokojitvijo. Zato naj bi dosegli nekakšno ležernost, umirjenost, ki bi se lahko odražala tudi v povečani potrošnji.

Avstralsko podjetje Mi9 je z raziskavo, ki jo je izpeljalo med 508 avstralskimi babyboomerji, spoznalo, da ti potrošniki z veseljem posegajo po novih napravah, uporabljajo napredne tehnologije in raziskujejo, odkrivajo nove blagovne znamke, storitve in izdelke. Tako se je opisalo kar 72 odstotkov anketirancev.

Vseeno je le 6 odstotkov anketirancev odgovorilo, da se jim zdi, da jih oglaševalci s svojimi oglasi in ponudbami dobro nagovarjajo in spodbujajo k potrošnji.

Nekaj zanimivih izsledkov raziskave:

  • 67% se jih počuti bolj mladostne, kot so se – po njihovem mnenju – v teh letih počutili njihovi starši
  • 41% jih je pripravljenih potrošiti svoje prihranke, in jih ne zapustiti otrokom
  • 84% je še vedno zaposlenih
  • Avstralski babyboomerji posedujejo 40% premoženja te države
  • 74% jih skuša živeti čim bolj zdravo in aktivno (veliko pozornosti posvečajo zdravemu prehranjevanju in gibanju)
  • 21 ur tedensko preživijo na spletu
  • 1/3 njih med gledanjem televizije pregleduje vsebine na vsaj še enem zaslonu