• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Valicon in iPROM razkrila, kako kupujemo kozmetiko in prehranske dodatke

Pri prehranskih dopolnilih in kozmetiki ima oglaševanje večji vpliv na samem začetku nakupnega procesa, v fazi stimulacije. Večina nakupov kozmetičnih izdelkov se zgodi v enem tednu, tretjina nakupov se zgodi še isti dan. Prehranska dopolnila so za potrošnika bolj zahtevna kategorija, zato si za nakup izdelka vzamejo več časa. Velik delež jih opravi nakup v roku enega tedna, večina pa v enem mesecu.

Valicon in iPROM sta razkrila 2. val podatkov svoje raziskave, s katero sta raziskala nakupne navade slovenskih potrošnikov. V prvem valu sta družbi razkrili nakupni proces avtomobila, tokrat pa se podatki nanašajo na nakupovanje kozmetike in prehranskih dopolnil.

Pri prehranskih dopolnilih in kozmetiki ima oglaševanje večji vpliv na samem začetku nakupnega procesa, v fazi stimulacije. Na potrošnike, ki jih bi takšni izdelki lahko načeloma zanimali, v priližno enaki meri vplivajo televizijski, tiskani in spletni oglasi. Močno pa nanje vplivajo ostali potrošniki, ki z njimi delijo svoje izkušnje z izdelki. Poleg tega je v tej kategoriji potrošnik veliko bolj pozoren na znamke, ki jih pozna ali ima z njimi dobro preteklo izkušnjo. Pri kozmetiki torej moč znamke nekoliko intenzivneje vpliva na izbiro izdelka v nadaljevanju nakupnega procesa.

Kupci prehranskih dopolnil v večji meri iščejo lastnosti in dokaze učinkovitega delovanja. Najpogosteje se poslužujejo iskanja prek spletnih iskalnikov in prebirajo spletne strani proizvajalcev oziroma trgovcev. Podobno sicer velja za kozmetiko, vendar je tu intenzivnost raziskovanja nižja. Večji vpliv v procesu nakupa tako kozmetike kot prehranskih dopolnil pa imajo neformalna družbeno okolje, torej pogovori z bližnjimi.

V trenutku nakupa kozmetike in prehranskih dopolnil odigra odločilno vlogo prodajno mesto. Na odločitev glede izbire prehranskega dopolnila dodatno vpliva še prodajalec, za kozmetične izdelke pa se potrošniki dokončno odločijo kar pred prodajno polico in bolj samostojno, zelo pogosto pa želijo izdelek tudi testirati.

V primerjavi z ostalimi kategorijami se izdelčna skupina prehranskih dopolnil v navečji meri zaključi v spletni trgovini, in sicer v kar 16 odstotkih.

Raziskava je pokazala tudi, da so nakupi kozmetike bolj organski, saj kupci te izdelke nakupujejo po principu »kupim, ker potrebujem«. Čas od spodbude do nakupa je v tej kategoriji v primerjavi z ostalimi iz raziskave, najkrajši. Večina nakupov se zgodi v enem tednu, tretjina jih opravi nakup celo isti dan.

Prehranska dopolnila so za potrošnika bolj zahtevna kategorija, zato si za nakup izdelka vzamejo več časa. Velik delež jih opravi nakup v roku enega tedna, večina pa v enem mesecu. Nakupi prehranskih dopolnil so v nekoliko večji meri načrtovani, še vedno pa jih je dobra tretjina podvrženih impulzivni želji ali dobri ponudbi.