• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Dodana vrednost je pomembnejša od cene izdelka

Potrošniki iščejo dodano vrednost, je pokazala raziskava družbe Initiative.

Foto: Dreamstime

Včasih je bilo oglasov malo, poleg tega pa potrošniki niso uživali tako široke izbire izdelkov kot jo danes. Konkurenčna prednost blagovne znamke ali posameznih izdelkov ter storitev je zato predvsem dodana vrednost, ki jo ima ta storitev ali izdelek za potrošnika. Da je predstavitev te dodane vrednosti tudi bistveni element promocije, se vse bolj zavedajo tudi oglaševalci.

Oglasi oz. marketinške aktivnosti morajo potrošniku predstaviti dodano vrednost izdelka, poleg tega pa je lahko sama promocija uporabna za potrošnika. Tako kažejo izsledki raziskave, ki jo je med 800 potrošniki izvedla družba Initiative.

Raziskava je pokazala, da potrošniki prepoznajo dodano vrednost v komunikacijskih aktivnostih, kot so video vsebine, oznamčene vsebine in aplikacije na Facebooku. Slednje se zdijo uporabne predvsem milenijcem. Babyboomerji dodano vrednost posamezne ponudbe iščejo tudi v člankih, zapisih na blogih, spletnih video posnetkih in podobno.

Posamezne veje marketinga, kot sta interaktivni ali vsebinski marketing, zadnje čase vse glasneje velijo, da je potrošnika treba izobraziti, kratkočasiti, zabavati in z njim komunicirati transparentno. Podjetja naj zatorej izdelkov ne le oglašujejo, temveč naj jih poglobljeno predstavijo, pokažejo, kako lahko koristijo potrošniku. Seveda pa lahko to, kakšno dodano vrednost njihovi izdelki imajo za potrošnika, pokažejo na način, ki je že sam po sebi uporaben oz. ima dodano vrednost.

Generacijo Y najbolj privlačijo »kul« izdelki, generacija X pa najbolj ceni konsistnetno komunikacijo in kakovost.

Večina anketirancev raziskave je za primer blagovne znamke, ki svoji ciljni skupini redno in uspešno nudi dodano vrednost s svojimi aktivnostmi in ponudbo, izbrala Amazon.


Vir: mediapost.com