• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Začel se je postopek izbora izvajalca raziskave MOSS

Razpisna komisija je v imenu Sveta pristopnikov k projektu Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) pri Slovenski oglaševalski zbornici (SOZ) začela s postopkom izbora izvajalca MOSS v obdobju od leta 2013 do leta 2015.

Razpisna komisija je v imenu Sveta pristopnikov k projektu Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) pri Slovenski oglaševalski zbornici (SOZ) začela s postopkom izbora izvajalca MOSS v obdobju od leta 2013 do leta 2015. Na podlagi vabila k oddaji ponudbe je k sodelovanju povabila tako slovenske kot tudi tuje raziskovalne hiše. Zainteresirani ponudniki bodo svoje ponudbe lahko oddali do 29. junija 2012.

Raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) od leta 2006. V prvem razpisnem obdobju 2006–2008 jo je dvakrat letno (aprila in septembra) izvajala raziskovalna hiša Aragon. Od aprila 2009 pa se z izvajalcem Valicon iz Ljubljane in podizvajalcem Gemius iz Poljske izvaja kontinuirano vsak mesec.

Cilj projekta MOSS je dolgoročno izvajanje raziskave obiskanosti spletnih strani na način, ki omogoča strokovne in kakovostne meritve ter omogoča izbiro najboljšega izvajalca meritev.