• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Internet uporablja vedno več slovenskih upokojencev

Do spleta dostopa že 130.000 upokojencev.

V Sloveniji je vedno več spletnih uporabnikov, ki so upokojeni. Takšnih uporabnikov je že 130.000, kar je 11 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, je pokazala najnovejša raziskava MOSS. Od leta 2009 do 2010 se je ta delež povečal za 53 odstotnih točk, naslednje leto je zrasel še za 16 odstotnih točk, letos pa je v primerjavi z 2011 zrasel za dodatnih 33 odstotnih točk.

»Četudi se skozi celotno primerljivo merjeno obdobje izrazito povečuje število spletnih uporabnikov, ki imajo status upokojenca, se sama intenziteta uporabe spleta v tem segmentu spletnih uporabnikov ne spreminja,« pravijo analitiki raziskave merjenja obiskanosti slovenskega spleta. Upokojenci so intenzivni spletni uporabniki in v celotnem merjenem obdobju jih splet obišče vsak dan več kot 77 odstotkov.