• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Spletni uporabniki vse bolj naklonjeni tematikam o prehrani

Po zadnjih podatkih MOSS je med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki so stari med 10 in 75 let, kar 56 odstotkov takih, ki jih tematika o prehrani »zanima« ali »zelo zanima«.

Teme o prehrani so med slovenskimi spletnimi uporabniki še vedno zelo priljubljene. Po zadnjih podatkih MOSS je med njimi v starosti med 10 in 75 let, kar 56 odstotkov takih, ki jih tematika o prehrani »zanima« ali »zelo zanima«. Največji porast zanimanja za to tematiko se je zgodil med starejšimi spletnimi uporabniki v starostni skupini nad 55 let. V primerjavi z 2009 jih je kar 22 odstotkov več, sledijo jim spletni uporabniki v starostni skupini med 45 in 54 let, kjer se je zanimanje za prehransko tematiko povečalo za 13 odstotkov.