• Facebook
  • Twitter
  • RSS

CANNES LIONS 2012: Oglaševanje lahko reši svet

»Ko sem bil v politiki, smo se pogovarjali le, kaj bomo naredili in koliko denarja bomo porabili. A ne glede na to, koliko denarja imaš, je važno samo, kako se boš projekta lotil.

Bill Clinton na Kanskih levih o pomenu oglaševanja za boljši svet

»Ko sem bil v politiki, smo se pogovarjali le, kaj bomo naredili in koliko denarja bomo porabili. A ne glede na to, koliko denarja imaš, je važno samo, kako se boš projekta lotil. Najti moraš kreativen način, kako boš posredoval sporočilo, nato pa si je treba zastaviti vprašanje, kako se bomo tega lotili,« pravi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, ki je včeraj napolnil Grand Audi, največjo dvorano kanske palače. Prepričan je, da lahko kreativna in komunikacijska panoga močno pripomoreta k svetlejši prihodnosti človeštva in Zemlje. Kako? S porazdeljenimi dobrinami, odgovornostjo in izogibanjem konfliktom.

Živimo v najbolj neodvisni eri do sedaj. V 21. stoletju je aktivnih vse več posameznikov, ki si prizadevajo za dobro človeštva in okolja. Znanstveniki, misleci, politiki, podjetniki in nevladne organizacije so vse bolj povezani. »To je eden največjih fenomenov našega časa,« pravi Clinton. Percepcija državnih meja se spreminja iz omejitev, zidov, v mrežo, povezanost.

A po svetu je še vedno preveč nestabilnosti. Še vedno preveč ljudi ne upa upati na spremembo, ne verjame v to, da lahko k njej doprinesejo. A eden najbolj znanih politikov na svetu doda: »Nestabilnost je tudi dobra. Kajti če ne bi bilo nestabilnosti, ne bi bilo prostora za razvoj, ne bi bilo prostora za spremembe. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da če je nestabilnost preočitna, ljudje izgubijo pogum, se ustrašijo in umaknejo.«

Tu ima lahko oglaševanje velik vpliv na ustvarjanje sprememb in uravnavanje nestabilnosti. »Ljudje potrebujemo stvari, ki jih pričakujemo, ki so nam same po sebi umevne. A ljudje se trenutno preveč ukvarjajo s tem, da ohranjajo te svari, premalo pa se osredotočajo na prihodnost, ki še zdaleč ni samoumevna.«

Bistvena lastnost človeške družbe je raznolikost, čeprav smo si v večini enaki. A te razlike je treba povezati, začeti je treba sodelovati. A za to, da sodelovanje prinese aktivno spremembo, ljudje potrebujejo informacije. In pri tem kreativci in komunikatorji lahko storijo največ. »Vi ste tisti, ki znate dajati ideje, vi ste tisti, ki znate umiriti odpor v ljudeh, umiriti pa je treba predvsem odpor do resnice in dejstev.«

Do sprememb bo prišlo samo, če bo človeštvo stopilo skupaj in bilo skupaj močnejše. Le tako se lahko preseže občutek nemoči, frustracije, da se nič ne da spremeniti in da je vse brez smisla.