• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Slovenci do interneta vse pogosteje dostopajo na javnih lokacijah

Slovenski spletni uporabniki do interneta v največji meri (90 odstotkov) dostopajo v domačem okolju, je pokazalo zadnje Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS).

Slovenski spletni uporabniki do interneta v največji meri (90 odstotkov) dostopajo v domačem okolju, je pokazalo zadnje Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS). Vedno več pa je takšnih uporabnikov, ki do interneta dostopajo tudi na javnih lokacijah. V primerjavi s podatki iz podobne raziskave, ki je bila izvedena v 2009, danes na takšen način do interneta dostopa kar 38 odstotkov več spletnih uporabnikov.

Izsledki raziskave so pokazali, da je med uporabniki, ki do interneta dostopajo v kavarnah, klubih, knjižnicah, fakultetah in drugih javnih lokacijah, nekoliko več ženskih uporabnic – 52 odstotkov. 

Prevladujejo spletni uporabniki iz starostne skupine od 15 do 24 let (55 odstotkov) in še šolajoči se spletni uporabniki (80 odstotkov), ki internet v 76 odstotkih uporabljajo večkrat dnevno.

 

Vir: moss-soz.si