• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Danone Slovenija otroke oči o pomenu ločevanja odpadkov s spletno serijo

Danone Slovenija zadnji dve leti v Litiji in Novem mestu z izobraževanjem učiteljev in učencev ter zagotavljanjem za ločevanje odpadkov v šolah in doma pomaga povečati količino ločeno zbranih odpadkov v Sloveniji.

V sklopu projekta »Ločujem, Zemljo varujem!« so zasnovali tudi enako imenovano spletno serijo, v kateri nastopa Fata. Zabavna spletna serija ohranja izobraževalno noto projekta in glede na specifičnost tematike podaja relativno zahtevne informacije na zabaven način za različne starostne skupine.

Projekt »Ločujem, Zemljo varujem!« poteka na lokalnem nivoju od leta 2010, kjer skozi izobraževanja in 4-tedensko tekmovanje otroci spreminjajo navade v ločevanju odpadkov. V tretji sezoni se projekt širi na nacionalni nivo s ciljem zabavnega navduševanja otrok in ostale populacije za ločevanje odpadkov. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da so otroci najboljši ambasadorji varstva okolja in spreminjanja ustaljenih navad staršev.

Podatki o akciji:
Elementi akcije: spletna serija, izobraževanja za otroke 
Predstavnica naročnika: Urša Moretti
Kreativci: Urša Moretti, Lucija Ćirović, Vesna Stanić, Uroš Žuraj
Desna roka za vse: Vesna Stanić
Režija in produkcija: Uroš Žuraj