• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Digitalna dostopnost v Sloveniji – praksa ali farsa?

Večina slovenskih spletnih strani ne izpolnjuje standardov digitalne dostopnosti., opozarjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije. To pomeni, da ima več kot 100 tisoč slovenskih invalidov zelo otežen dostop do vsebin na spletu.

Kot opozarjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), krovni invalidski organizaciji, ki vključuje več kot 110 tisoč slovenskih invalidov, so invalidi v trenutnih razmerah marsikdaj odvisni le od digitalnih virov informacij. Toda večina spletnih strani je zanje nedostopnih in neuporabnih, saj ne izpolnjujejo ustreznih standardov o spletni dostopnosti. Tudi v 463. številki MM-a smo ugotavljali, da je »poznavanje digitalne dostopnosti še vedno zelo nizko«.

Od svojih članov so v zadnjih tednih prejeli več opozoril, da v njihovih lokalnih skupnostih za dostop do spletnih informacij in storitev za invalidne uporabnike ni ustrezno poskrbljeno, čeprav javne organe k zagotavljanju spletne dostopnosti zavezuje tudi Zakon o dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij RS (ZDSMA). 23. septembra 2020 se namreč izteče zadnji zakonski rok za obvezno prilagoditev dostopnosti spletnih mest. V NSIOS so v ta namen razvili tudi NSIOS certifikat spletne dostopnosti, ki ga podelijo le ustrezno dostopnim spletiščem.

»Država bi morala nemudoma zagotoviti dostopnost spletnih strani državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava ter v ta namen zagotoviti tudi vsa potrebna sredstva,« je prepričan Borut Sever, predsednik NSIOS. Ob tem je pohvalil dosedanji pristop vlade na področju informiranja ob epidemiji, ko ta dosledno zagotavlja tolmačenje v znakovni jezik, takšne in druge prilagoditve pa je po njegovem treba bistveno razširiti, tudi na raven lokalnih skupnosti.

V času samoosamitve je spletna dostopnost postala pomembnejša kot kadar koli prej. Ob pomanjkanju fizične komunikacije in socialnih storitev je digitalizacija v obdobju epidemije dobila še večjo družbeno vlogo, problematika spletne dostopnosti za osebe z različnimi invalidnostmi in starejše, ki potrebujejo določene prilagoditve, pa se je pri nas v aktualni krizi po mnenju NSIOS še poglobila.

O tej problematiki bomo obširneje pisali tudi v naslednji številki Marketing magazina.