• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Pristop Media: »Delo direktorjev marketinga je danes drugačno«

Po ugotovitvah Barbare Modic, direktorice agencije Pristop Media, se v času kriznih razmer krepi razumevanje vpliva marketinga na družbeni sistem. To ne pomeni le prilagoditve komunikacij, temveč tudi drastično spremembo poslovanja in udejanjanje družbene odgovornosti.

Marketing niso le kozmetični popravki finančnega vodenja

Od izbruha »koronakrize« smo govorili z vrsto predstavnikov oglaševalcev in agencij.  Praktično vsi so si enotni v tem, da se znamke v času krize ne smejo »zaviti v tišino«. A, kot poudarja Barbara Modic, to seveda ne pomeni, da komunikacije z relevantnimi skupinami deležnikov in načrtovanih komunikacijskih aktivnosti ne prilagodimo. Ključni cilji, ki jih morajo po njenih ugotovitvah znamke v tem času zasledovati, so ustrezna informiranost ključnih deležnikov, ohranjanje zaupanja v znamko in omejevanje razširitve kriznih okoliščin.

»Iz naslova prvega in drugega je strogo naravnano prodajno komunikacijo primerneje nadomeščati s sporočanjem kupcem o ukrepih podjetja za prilagoditev trenutnim razmeram, kot so na primer možnost nakupa izdelkov v spletni trgovini, dostava na dom in protokol nakupovanja, ki varuje zdravje vseh vpletenih. S tega vidika je v času kriznih razmer še posebej pomembna družbena odgovornost podjetij,« svetuje Modičeva.

Številne znamke po svetu so svojo družbeno odgovornost na različne načine prilagodile novim razmeram. Nekatere so se odločile svoje storitve ponuditi brezplačno, na primer Microsoft Teams z orodjem za lažje opravljanje dela na daljavo. Druge so preusmerile proizvodnjo in proizvajajo razkužila, ki jih bodo delili brezplačno (na primer modni gigant LVMH), tretje so začeli šivati maske. »Marketing in vloga zaposlenih v marketingu pogosto ne presega tehnicistične naravnanosti, skozi katero se izvajajo zgolj kozmetični popravki finančnega vodenja podjetij, v času kriznih razmer pa se krepi razumevanje vpliva marketinga na družbeni sistem. Delo direktorjev marketinga je danes zato marsikje bistveno drugačno od včeraj.«

Pomembno je, da v stroki podpiramo tudi trenutno manj aktualne medije

Kot smo že poročali, so se morali tudi v skupini Pristop prilagoditi izrednim razmeram. To poleg spremenjenega načina od sredine marca vključuje tudi drugačen način dela na področju produkcije. Ker trenutno snemanj ne izvajajo, televzijske oglase in druge videovsebine pripravljajo s pomočjo odkupa obstoječih avdio in videovsebin iz knjižnic posnetkov, z grafičnimi rešitvami in s pomočjo postprodukcije.

»Trenutno se oglaševalci odločajo za tiste vrste medijev, ki so v teh časih najbolj aktualne – televizija in vsi digitalni kanali, delno tudi radio, manj pa za oglaševanje v tiskanih mediih in za zunanje oglaševanje. Naročnikom o izboru medijev svetujemo na podlagi zastavljenih ciljev, poleg strokovnosti pa v teh časih uporabljamo tudi kriterij senzibilnosti. Pomembno je, da v stroki podpiramo tudi trenutno manj aktualne medije, saj ne želimo, da jih po tej situaciji ne bi imeli več,« sklene Modičeva.