• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zaradi »koronakrize« tudi za več kot polovico bolj obremenjena omrežja

Pri A1 Slovenija in Telekomu Slovenije smo preverili, ali in kako se je v obdobju karantene ter dela in šolanja od doma spremenila uporaba njihovih storitev.

A1 Slovenija: H kakovostnejši komunikaciji moramo prispevati vsi

V A1 Slovenija v zadnjem obdobju zaradi povečanega obsega dela in šolanja na daljavo zaznavajo »izjemno« povečanje uporabe komunikacijskih storitev. »Zaposleni delamo vse, kar je v naših močeh, da uporabnikom zagotovimo nemoteno delovanje omrežij kljub izjemno povečani uporabi govornih, podatkovnih in video storitev. Naši strokovnjaki 24 ur na dan skrbijo za nadzor delovanja omrežja in tehnično podporo uporabnikom; skladno s potrebami prilagajamo in povečujemo svoje zmogljivosti,« pojasnjujejo v A1 Slovenija.

Kot dodajajo, lahko k nemotenemu delovanju omrežij pomembno prispevajo tudi sami uporabniki komunikacijskih storitev, in sicer tako, da čimbolj optimizirajo uporabo tistih komunikacijskih storitev, ki jih nujno potrebujejo predvsem za delo na daljavo, šolanje od doma in dostop do informacij. »Racionalna in odgovorna raba komunikacijskih storitev nam bo vsem – tako operaterjem kot podjetjem, državnim organom in drugim institucijam ter uporabnikom–omogočila kakovostno komunikacijo v času, ko je naše življenje preseljeno v digitalni svet in se povezujemo na daljavo.«

Telekom Slovenije: Promet storitev se je povečal za več kot polovico

Iz Telekoma Slovenija poročajo o velikem porastu prometa govornih, podatkovnih in video storitev, in sicer za več kot polovico kot običajno. Ob tem beležijo tudi velik porast prometa pri dostopu do globalnega interneta omrežij in pri IPTV, kjer zaznavajo izrazit porast uporabe storitve za ogled nazaj in videa na zahtevo.»V situaciji, v kateri smo, smo delo svojih strokovnjakov prilagodili tako, da čimbolj nemoteno skrbimo za nadzor delovanja omrežja, tehnično podporo uporabnikom, posebne potrebe državnih institucij in gospodarstva po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah, pa tudi za kibernetsko varnost, ki je v takšnih okoliščinah izrednega pomena. Naši strokovnjaki 24 ur na dan pozorno spremljajo vsak element omrežja in ustrezno prilagajajo kapacitete, tako da vse izzive uspešno premagujemo, uporabnikom pa zagotavljamo nemotene storitve,« je povedala Katarina Prešeren, direktorica odnosov z javnostmi pri Telekomu Slovenije.

Ob tem poudarja, da storitve Telekoma Slovenije v trenutnihokoliščinah mnogim omogočajo edini stik z bližnjimi, podjetjem pa poslovanje. »Ker Telekom Slovenije skrbi zakritično infrastrukturo, je pomembna tudi njegova vloga v družbi. To pomeni, da velik del zaposlenih pri nas delo opravlja od doma oziromana daljavo, del zaposlenih pa je še vedno na svojih delovnih mestih. Tako strokovnjaki 24 ur na dan pozorno spremljajo, da komunikacijske storitve delujejo nemoteno, v kontaktnem centru svetovalci uporabnikom pomagajo pri reševanju tehničnih izzivov in zanje poiščejo najprimernejše storitve, terenski tehniki uporabnikom vključujejo fiksne storitve in odpravljajo morebitne težave, seveda primerno zaščiteni, skrbijo za vzdrževanje in nemoteno delovanje baznih postaj. Ob tem pa kot običajno poteka tudi logistika, deluje sprejemna pisarna in vse ostale funkcije, ki so potrebne, da veliko podjetje nemoteno posluje,« zatrjuje Prešernova. Kot še dodaja, imajo v Telekomu Slovenije vpeljan sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, certificiranega tudi po standardu ISO 22031. »Skladno s tem smo pripravljeni in usposobljeni za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah,« sklene Prešernova.