• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Vlada RS predstavila predlog ukrepov za pomoč podjetjem in s.p.-jem

Vlada Republike Slovenije je pripravila predlog »korona« ukrepov za podjetja in samostojne podjetnike, ki so pomembni tudi za oglaševalsko-komunikacijsko industrijo. Pripravili smo pregled najpomembnejših.

Družbe z omejeno odgovornostjo

Vlada je danes, 24. marca 2020, predlog ukrepov pripravila predvsem za ohranjanje delovnih mest. Med pomembnejšimi ukrepi si velja zapomniti predvsem naslednje:

  • Država bo sofinancirala plače vsem delavcem na čakanju na način, da bo plačala njihove prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje. Ukrep velja dva meseca oz. do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se bo kriza nadaljevala.

  • Delavec, ki v tem času izgubi službo, takoj prejme nadomestilo za brezposelnost.

  • Nadomestila za čas bolniške odsotnosti v celoti poravna država, podjetjem ni treba plačati nič.

Samostojni podjetniki

Pomoč prejmejo tudi samostojni podjetniki in samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali pa zaradi manjšega povpraševanja nimajo prihodkov. Na podlagi izjave ustreznemu organu bodo s. p.-ji upravičeni do:

  • Mesečni temeljni dohodek v višini 70 odstotkov minimalne plače, kar znaša okoli 400 evrov mesečno.

  • Prispevke s. p. (v višini približno 400 evrov) v tem času plača država.

  • Akontacija dohodnine s .p.-jem do konca krize ni treba plačevati.

Tako zaposleni kot samostojni podjetniki so še naprej deležni vseh pravic iz zavarovanj.

Prispevek bomo dopolnili z novimi podrobnostmi in konkretnimi nasveti, kako zgoraj naštete ukrepe izvajati v podjetjih.