• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Lekarna Ljubljana: Iz tradicije za prihodnost

Lekarna Ljubljana praznuje sedemdeset let. Od leta 1949 se je razvila v največji javni lekarniški zavod v Sloveniji, ki z več kot 360-imi zaposlenimi v 52-ih poslovnih enotah in galenskem laboratoriju z zdravili in drugimi izdelki za ohranjanje zdravja in dobrega počutja oskrbuje prebivalce 20-ih slovenskih občin.

Osrednji motiv, ki je zaznamoval in povezal vse aktivnosti, povezane s praznovanjem 70-letnice Lekarne Ljubljana, je čipka v obliki jabolka.

Zgodba o Lekarni Ljubljana se je začela pisati leta 1949 z nacionalizacijo dvanajstih zasebnih ljubljanskih lekarn. A tudi te imajo svojo predzgodbo, ki sega vse do 16. stoletja, začetkov lekarništva v Ljubljani. Po doslej znanih virih se kot prvega ljubljanskega lekarnarja omenja Italijana Francisca Cathania, ki je leta 1526 vodil lekarno nedaleč od mestne hiše. Za razcvet lekarn velja obdobje od leta 1850 do druge svetovne vojne, v katerem se je število lekarn v Ljubljani povečalo s štiri na sedemnajst. Po drugi svetovni vojni se je začelo podržavljanje lekarn; prva je bila podržavljena današnja Centralna lekarna.

Do konca druge svetovne vojne so bile lekarne izključno v zasebnih rokah. Ustanavljanje lekarn je bilo v pristojnosti deželne in mestne oblasti, ki sta podeljevali dovoljenje (koncesijo) za odpiranje lekarn v določenem mestu, lastništvo lekarn pa je bilo dedno. Po drugi svetovni vojni jih je od 17-ih zasebnih lekarn na širšem območju Ljubljane pod državno upravo še naprej delovalo 12. Lekarne so tudi po nacionalizaciji ostale gospodarsko samostojne organizacije; operativno jih je vodila Uprava mestnih lekarn Ljubljana. Leta 1952 se je v zvezi z lekarnami prvič pojavil izraz »zdravstvena ustanova«.

Oglas za Bahovčev čaj Planinka iz tridesetih let 20. stoletja (hranijo ga v Mestnem muzeju Ljubljana).

Enotna delovna organizacija Lekarna Ljubljana

Večja prelomnica v organiziranosti ljubljanskih lekarn je bilo leto 1977, ko so se lekarne združile v enotno delovno organizacijo Lekarna Ljubljana p. o. s skupnim vodstvom. V tem letu se je začela širiti mreža lekarn tudi izven Ljubljane. Razširil se je tudi obseg lekarniške dejavnosti; v Ljubljani so že organizirali 24-urno neprekinjeno preskrbo z zdravili. S tem se je začela Lekarna Ljubljana širiti in vse bolj uveljavljati na območju osrednje Slovenije.

Po slovenski osamosvojitvi sta bila sprejeta dva pomembna zakona, in sicer Zakon o zavodih in Zakon o lekarniški dejavnosti; slednji je kot poseben zakon uredil izvajanje lekarniške dejavnosti, ki je bila skupaj z osnovno zdravstveno dejavnostjo uvrščena na primarno raven, ustanoviteljice zavodov pa so postale občine. Zakon je po 40-ih letih ponovno uvedel zasebne lekarne. Leta 1997 je Lekarna Ljubljana postala javni zavod v lasti Mestne občine Ljubljana.

»Lekarna in njeno delovanje sta se v zadnjih dveh desetletjih precej spremenila. V Lekarni Ljubljana smo posodobili koncept lekarn, saj smo želeli storitve svetovanja razširiti in približati strankam ter jim hkrati ponuditi veliko izbiro izdelkov za ohranjanje zdravja na enem mestu. Pri prenovah lekarn in odpiranju novih enot smo zato več pozornosti namenili samopostrežnemu delu, izboljšani komunikaciji s strankami z ureditvijo kotičkov za svetovanje ter dodatnimi storitvami, ki jih ponujamo v Lekarni Ljubljana,« pravi Tjaša Hace, vodja marketinga in odnosov z javnostmi.»Izziv in priložnost smo zaznali v razvoju novih izdelkov pod lastno blagovno znamko, tako tradicionalno lekarniških kot tudi novih sodobnih izdelkov. To je bila logična nadgradnja in nadaljevanje tradicije Galenskega laboratorija Lekarne Ljubljana s svojo paleto galenskih izdelkov. Danes ponujamo preko 130 izdelkov lastne proizvodnje, med katerimi so prehranska dopolnila, čaji, izdelki za otroke, kozmetika, biocidi, galenski izdelki in tudi pet zdravil z dovoljenjem za promet. Ponujamo kakovostne, učinkovite in varne izdelke.«

Prostor za pripravo magistralnih zdravil (leta 1963).

Kot prvi v lekarniški dejavnosti so v letu 2009uvedliprogram zvestobe s Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana, ki je prispevala k večji prepoznavnosti na trgu; vzpostavili so tudi spletno lekarno z dostavo izdelkov na dom in ustanovili lastno veledrogerijo LL Grosist z namenom zagotoviti učinkovitejšo preskrbo lekarn z zdravili in drugimi izdelki. Leta 2009 se je Lekarna Ljubljana v slovenskem prostoru uveljavila kot najbolj sodoben in prodoren izvajalec lekarniške dejavnosti. Velik izziv jim predstavlja tudi digitalizacija poslovanja in uporaba novih tehnologij: »Leta 2012 smo preselili Lekarno pri polikliniki v nove prostore in uredili takrat največjo in najsodobnejšo lekarno v Sloveniji z osmimi izdajnimi mesti in največjim avtomatiziranim lekarniškim sistemom za shranjevanje in izdajanje zdravil. V zadnjih petih letih smo uvedli e-račun in e-recept, vzpostavili sistem elektronskih cenovk, mrežo LCD-zaslonov in tablic na izdajnih mestih za informiranje strank in digitalno prikazovanje oglasov v lekarnah, sistem virtualnih polic,« našteva Tjaša Hace, ki pravi, da je v delovanje in razvoj dejavnosti Lekarne Ljubljana precej negotovosti vnesel leta 2017 sprejeti novi Zakon o lekarniški dejavnosti, saj je pustil odprtih in nedorečenih več vprašanj. S srednjeročno strategijo poslovanja, ki so jo sprejeli kot odziv na spremenjeno področno zakonodajo, razmere na trgu in globalne trende, omejitve spreminjajo v priložnosti, pravi sogovornica.

Novost zadnjih let je tudi sistem virtualnih polic.

Družbeno odgovorno delovanje je sestavni del filozofije Lekarne Ljubljana in se ne odraža le v odnosu do zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev, temveč posega v vse pore družbe oziroma lokalne skupnosti. Poseben pečat družbeno odgovornega delovanja Lekarne Ljubljana je ustanovitev zavoda Ljubhospic leta 2015 in prevzem patronata nad edino hišo hospica pri nas. S pomočjo Lekarne Ljubljana je oskrba v hiši, ki jo neprekinjeno zagotavlja interdisciplinarni tim strokovnjakov, za vse ljudi brezplačna. Prepričani so namreč, da je kakovostna oskrba do zadnjega dne temeljna človekova pravica in mora biti dostopna prav vsem.

Jabolko v logotipu kot simbol zdravja in večne mladosti

Tjaša Hace pojasnjuje, da se zblagovno znamko Lekarne Ljubljana še dobrih deset let nazaj niso kaj posebej ukvarjali, niti se niso oglaševali. »Namen lekarniške dejavnosti, vloga in obseg dejavnosti lekarn so natančno opredeljeni v zakonih in predpisih.  Zakon določa tudi označevanje lekarn, ki morajo imeti napis »lekarna« in svetlobni lekarniški znak. Ker gre za zelo regulirano dejavnost, ki ima zakonsko predpisane pogoje, pod katerimi lahko izvajalec lekarniške dejavnosti odpre novo enoto, ni bilo potrebe po razvoju neke močne blagovne znamke, zaradi katere bi ljudje iskali prav storitve določene lekarne,« pravi. Lekarna Ljubljana je bila prva, ki se je začela ukvarjati z razvojem svoje blagovne znamke in posledično oglaševanjem, česar pa po besedah Hacetove marsikdo ni odobraval.

70 let Lekarne Ljubljana so obeležili tudi z velikimi oglasnimi plakati.

»V logotipu Lekarne Ljubljana je jabolko, simbol modrosti, nesmrtnosti, ljubezni, plodnosti, zdravja. Pri Slovencih jabolko že dolgo časa velja za simbol zdravja in večne mladosti. V letu 2008 smo oblikovali novo celostno grafično podobo zavoda in v logotipu ohranili stilizirano podobo jabolka s križem, dodali pa smo tudi slogan 'Zvesta vašemu zdravju',« pove sogovornica.

Leta 2008 se je z reorganizacijo splošnih služb na upravi zavoda oblikovala služba za komercialo in znotraj nje oddelek za marketing. Takrat se je začel razvoj marketinških aktivnosti in povečalo se je oglaševanje v zunanjih medijih. Danes je področje marketinga in odnosov z javnostmi samostojno področje, ki skrbi za pripravo marketinških in komunikacijskih aktivnosti za različne ciljne javnosti. »Z uvedbo programa zvestobe smo začeli pripravljati katalog ugodnosti, ki je še danes pomembno komunikacijsko orodje z našimi strankami in ima vlogo vodnika za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Poleg tega s strankami komuniciramo preko neposredne pošte, e-pošte, SMS-sporočil, na spletu in družbenih medijih ter jih vabimo na strokovna predavanja in druge dogodke. Vedno več ugodnosti jim nudijo tudi partnerji s komplementarno ponudbo. Za imetnike kartice zvestobe pripravljamo tudi zabavne vsebine, nagradne igre, križanke ipd., ki imajo vedno odličen odziv,« našteva Hacetova. »Z razvojem novih izdelkov pod lastno blagovno znamko smo začeli posodabljati celostno podobo posameznih linij oziroma izdelkov, vključeni smo v razvoj embalaže izdelkov, pripravljamo tržno-komunikacijske aktivnosti za podporo prodaji. Aktivnosti in medije prilagajamo glede na ciljno skupino posamezne linije in glede na letni čas. Udeležujemo se različnih dogodkov in sejmov, na katerih predstavljamo izdelke in svetujemo o zdravem načinu življenja.«

Jubilejna linija izdelkov za dobro počutje, ki združuje tradicijo s sodobnostjo – Nekoč in danes. S pomočjo vodij lekarn, ki so prispevale stare recepture, so izbrali sedem izdelkov, ki so jih posodobili z novimi znanji in pričeli z njihovim razvojem. Do danes so razvili pet izdelkov: domača zeliščna grenčica, eliksir življenja, tonično vino, gel Vescin za nego utrujenih in težkih nog ter mazilo za ustnice.

Naredili so tudi korak v smeri premika oglaševanja s fizičnih na digitalne medije. Tako strankam o ugodnostih, novostih in strokovnih nasvetih sporočajo na digitalnih zaslonih – mreži LCD-zaslonov in tablicah na izdajnih mestih, v zadnjem letu pa so v devet lekarn postavili tudi sistem virtualnih polic, ki so nadgradnja digitalnega sporočanja in dodatno orodje pri svetovanju. Vse pogosteje oglašujejo tudi na spletu, s tem da morajo pri oglaševanju izdelkov, ki so na voljo v lekarnah, upoštevati področno zakonodajo, novi Zakon o lekarniški dejavnosti pa je na področje oglaševanja in drugih marketinških aktivnosti prinesel še dodatne omejitve.

Prenovljen celostni spletni nastop

Prisotni in aktivni so tudi na spletu. »Med družbenimi omrežji je to predvsem Facebook, občasno objavljamo videoposnetke na YouTubeu, že vrsto let pa sodelujemo s portalom Med.Over.Net, na katerem v okviru foruma Farmacevt svetuje odgovarjamo na vprašanja obiskovalcev. Pred dobrim letom smo prenovili celostni spletni nastop Lekarne Ljubljana – tako korporativno predstavitev Lekarne Ljubljana kot tudi Spletno Lekarno Ljubljana, ki je zaživela v novi podobi. V središče smo postavili človeka in njegove potrebe, jo prilagodili mobilnim napravam in obogatili z novimi vsebinami in dodatnimi funkcionalnostmi. Spletna Lekarna Ljubljana omogoča sodoben in varen spletni nakup izdelkov ter zagotavlja strokovno svetovanje,« pravi Tjaša Hace in dodaja, da je Spletna Lekarna Ljubljana letos prejela tudi nagrado WEBSI Spletni prvak kot zmagovalka v kategoriji spletnih trgovin.

»Temeljne vrednote Lekarne Ljubljana, ki usmerjajo naše delovanje, so profesionalnost, skrb za stranke, usmerjenost v ljudi in družbeno odgovorno delovanje,« pravi Tjaša Hace, vodja marketinga in odnosov z javnostmi.

Lani so se lotili tudi prenove digitalnega komuniciranja z namenom boljše pojavnosti in ciljanega dosega svojih strank. Prenovili so oglaševanje na družbenih omrežjih in na Googlu, s pomočjo dinamičnega remarketinga pa se še dodatno približujejo uporabnikom. Večji poudarek dajejo tudi vsebinskemu marketingu, v prihodnje pa nameravajo svojo pojavnost na spletu še povečati.

Aktivnosti v jubilejnem letu

Ob sedemdesetletnici so pripravili tudi nekaj aktivnosti, s katerimi so želeli obeležiti jubilej. Osrednji projekt je bila priprava monografije Lekarne Ljubljana, ki so jo pripravili v sodelovanju s sodelavci Mestnega muzeja Ljubljana.Izbrali so tudi osrednji motiv, ki je zaznamoval in povezal vse aktivnosti, povezane s praznovanjem 70 let Lekarne Ljubljana; gre za čipko v obliki jabolka, ki jo je Tina Koder Grajzar ustvarila posebej za to priložnost. Poleg tega so razvili posebno praznično linijo izdelkov za dobro počutje, ki združuje tradicijo s sodobnostjo – Nekoč in danes; rojstni dan pa so obeležili tudi s 6. Festivalom zdravja: »Odločili smo se, da se letos predstavimo v središču prestolnice. Na Kongresnem trgu smo na dan festivala odprli tudi razstavo na panojih, na katerih je predstavljena zgodovina lekarništva in Lekarne Ljubljana. Pripravili smo tudi posebno spletno podstran s ključnimi mejniki v razvoju lekarniške dejavnosti v Ljubljani. Od sredine septembra so se začele vrstiti tudi različne trženjsko komunikacijske aktivnosti; pripravili smo serijo korporativnih oglasov z našimi vrednotami in oglase v podporo predstavitvi izdelkov iz linije Nekoč in danes. Posneli smo kratek predstavitveni film o Lekarni Ljubljana, v katerem smo predstavili lekarniške storitve, dejavnosti, enote in ključne projekte našega zavoda ...«

Družbeno odgovorno delovanje je sestavni del filozofije Lekarne Ljubljana. Ob jubileju so v Lekarni Ljubljana omogočili tisk tipne slikanice za slepe in slabovidne otroke Pingvinčki in skrivnostni travnik, ki je v celoti izdelana v Sloveniji. Knjiga je izšla v Založbi Lekarne Ljubljana, ki so jo ustanovili leta 2016 z namenom izdajanja knjig in drugih publikacij, s katerimi med otroki in laično javnostjo spodbujajo skrb za zdravje in zdrav način življenja.

Tudi načrtov za prihodnosti jim ne manjka: »V prihodnjih letih želi Lekarna Ljubljana ostati ključen akter na področju lekarniške dejavnosti, postavljati nove standarde v obravnavi bolnikov ter nadgrajevati ponudbo izdelkov in storitev. Vse to z enim namenom – svojim strankam želi ponuditi kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje, kadar ga potrebujejo, ter jim zagotoviti vso podporo pri ohranjanju zdravja in kakovosti življenja.« Nepogrešljiv del prihodnosti bodo tudi v lekarniški dejavnosti predstavljali virtualni asistenti (roboti), ki bodo uporabnikom odgovarjali na splošna vprašanja, jim pomagali pri naročanju na storitve v lekarnah in podobno. »Prvo virtualno asistentko bomo v Lekarni Ljubljana predstavili prihodnje leto,« pove Tjaša Hace. Kot sklene, je vizija Lekarne Ljubljana, da s strokovnostjo, inovativnostjo in novimi tehnologijami postane vodilna lekarniška mreža v osrednji Evropi.

Članek je bil prvotno objavljen v decembrsko-januarski, 463./464. številki Marketing magazinaNa spletu objavimo le 20 odstotkov člankov iz revije. Na MM se lahko naročite na [email protected]