• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Trgovci v Sloveniji na prvem mestu po naložbah v digitalno oglaševanje

Digitalna agencija iPROM je v letu 2019 uporabnikom digitalnih medijev prikazala za 22 odstotkov več oglasov kot v letu 2018. Kot pravijo v družbi, vse gospodarske panoge povečujejo proračune za digitalno oglaševanje.

Prvo mesto po deležu prikazanih oglasov v digitalnih medijih je lani znova pripadlo trgovcem. Njihov delež med panogami je bil 18,06-odstoten. Trgovcem na drugem mestu sledi avtomobilska inudstrija (16,97 %),, kar je za 2,4 odstotne točke več kot v letu 2018. Tretje mesto po deležu prikazanih oglasov je zasedla finančna panoga, katere letna rast je bila skoraj 3-odstotna. Panoga zabave in prostega časa je zabeležila 11,47-odstotni delež in tako pristala na četrtem mestu, medtem ko je bila v letu 2017 na drugem. Peto in šesto mesto po deležu prikazanih oglasov v digitalnih medijih sta zasedli turistična panoga z 10,31-odstotnim deležem in telekomunikacije s 7,68-odstotnim deležem. 

»Naložbe v digitalno oglaševanje v Sloveniji rastejo po približno 20-odstotni stopnji letno. Rast naložb in sorazmerno stabilno razmerje deležev med vodilnimi panogami dokazuje, da digitalno oglaševanje z vidika učinkovitosti še utrjuje svoj primat na področju oglaševanja,« je rezultate komentiral Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v podjetju iPROM. 

Število prikazanih oglasov v digitalnih medijih v Sloveniji družba iPROM spremlja od leta 2005 naprej.