• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpisi tedna

Prvi letošnji pregled aktualnih razpisov je povezan z mobilnostjo.

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja z razpisom išče izvajalca za oblikovanje tiskanega materiala, poslovnih daril in drugih promocijsko informativnih izdelkov v obdobju od leta 2020 do leta 2022. Izvajalec bo med drugim zasnoval vizualno podobo, naslovnico spletne strani in številne infografike. Razpis je odprt do 31. januarja 2020, razpisna dokumentacija pa je na voljo na povezavi.

Statistični urad RS potrebuje pomoč pri izvedbi spletnega in terenskega anketiranja pri statističnem raziskovanju projekta »Dnevna mobilnost potnikov 2021«. Gre za izvedbo raziskovanj o mobilnosti potnikov v okviru razpisa »Statistika potniške mobilnosti, statistika cestnega prometa ter lahka dostavna vozila«. Razpis je odprt do 14. februarja 2020,  razpisno dokumentacijo pa najdete tukaj.