• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpisa tedna

Zadnji pregled razpisov tedna obsega snovanje medijske kampanje in razvoj aplikacije za organizacijo dogodkov.

Foto: Pixabay

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti išče izvajalca medijske kampanje v okviru projekta Moje delo.Moja pokojnina, ki ga sofinancira Evropska unija. Medijska kampanja je ena od osrednjih dejavnosti projekta, kjer je velik poudarek projekta na ozaveščanju o pokojninski zakonodaji, pokojninski vrzeli med spoloma, dejavnikih, ki na vrzel vplivajo in drugih informacijah, ki zlasti ženskam omogočajo informirane odločitve. Razpis je odprt do 22. januarja 2020, razpisno dokumentacijo pa najdete tukaj.

Ministrstvo za javno upravo pa preko javnega naročila vzpostavlja sistem za akreditacije in organizacijo dogodkov. Aplikacija mora v osnovi zagotavljati celovito in učinkovito podporo izvajanju akreditiranja in organizacije večjih in manjših dogodkov v državni upravi. Aplikacijo bodo uporabljali ministrstva in vladne službe za tekoče delo oziroma pri organizaciji in izvedbi dogodkov, in sicer od 1. 1. 2021 naprej (tudi za podporo izvedbe predsedovanja Svetu EU v drugi polovici 2021). Razpis je odprt do 16. januarja 2020, vso dokumentacijo z navodili pa najdete na povezavi.