• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpisi tedna

Nadaljujemo z objavo aktualnih razpisov, ki tokrat vključujejo storitve komuniciranja, anketiranja in medijskega zakupa.

Foto: Pixabay

Nacionalni inštitut za javno zdravje razpisuje naročilo za izvedbo Nacionalne raziskave o zdravstveni pismenosti 2020. Ocenjena vrednost naročila je 250 tisoč evrov, prijavite pa se lahko do 24. decembra 2019. Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi.

Ministrstvo za okolje in prostor (Direkcija Republike Slovenije za vode) išče izvajalca za komuniciranje in obveščanje javnosti za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del izvedel komunikacijski načrt, brošure, zloženke, novinarske konference, spletno stran, grafično oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala. Razpis je odprt do 20. decembra 2019. Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Mestna občina Kranj je objavila razpis za zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša okrog 115 tisoč evrov (brez DDV). Razpis je odprt do 6. januarja 2020. Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi vsebine (novinarsko in uredniško delo, tehnično urejanje, fotografski material), ponudi rešitev za grafično podobo zakupljenih strani ter zagotovi prelom, tisk in distribucijo. Vso razpisno dokumentacijo najdete na povezavi.