• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpisi tedna

Pobrskali smo po Uradnem listu RS in našli nekaj razpisov, na katere se še lahko prijavite v decembru.

Nacionalni inštitut za javno zdravje razpisuje naročilo za storitve oblikovanja celostne grafične podobe za izvajanje programa Resolucije o nacionalnem planu duševnega zdravja 2018-2028. Prijavite se lahko do 20. decembra 2019. Merila za izbiro ponudbe so ime, skladnost idejne rešitve s cilji programa, primernost naslavljanja ciljnih skupin, izvirnost in kreativnost ter cena. Za več informacij kliknite na povezavo.

 

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma razpisuje naročilo za storitve izvedbenega oblikovanja za obdobje 2020 in 2021. Javno naročilo je v dveh sklopih – oglaševalska orodja in videovsebine, ponudniki pa lahko oddajo ponudbo za en ali oba sklopa. Rok za oddajo ponudb je 13. december 2019 ob 11. uri. Več informacij na povezavi.

 

Občina Log-Dragomer razpisuje naročilo za obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju Ljubljanice, 3. sklop (Log-Dragomer)«. Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del med drugim izvedel pripravo načrta obveščanja javnosti, pripravo celostne grafične podobe, pripravo stalnih plošč ali panojev na objektih ter oblikovanje, pripravo, tiskanje in distribucijo brošur. Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz razpisne dokumentacije.