• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kanski levi z novo nagrado za najkreativnejšo poslovno preobrazbo

Organizatorji največjega svetovnega festivala kreativnosti Cannes Lions so napovedali novo tekmovalno kategorijo, s katero bodo počastili najboljšo poslovno preobrazbo. Tudi vsebinsko se bodo v večji meri osredotočili na sam posel in znamčenje, nekoliko manj pa na družbeno odgovorne teme, čeprav bodo tudi v letu 2020 še vedno izstopale.

Foto: Cannes Lions

Kdo se najbolje odziva na disrupcijo?

Ena od največjih novosti oglaševalskih oskarjev je nova nagrada. Z veliko nagrado za kreativno poslovno preobrazbo želijo nagraditi dobre prakse, ki v času digitalne disrupcije posel »poganjajo naprej«. Tekmovalna kategorija naj bi zajemala vse od notranje organizacije preko načina dela do vključevanja kupcev. »Pričakujemo prijave tako s strani notranjih kot tudi agencijskih ekip, ki se ukvarjajo z različnimi storitvami. Prizadevamo si za stalen razvoj tekmovalnega dela festivala, s tokratnim pa želimo izpostaviti kreativnost, ki pripomore k otipljivim poslovnim spremembam,« je povedala Susie Walker, vodja tekmovalnega dela Cannes Lions.

Manj namena, več »akcije«

Tudi osem vsebinskih smernic festivala kaže na večjo osredotočenost na kreativnost v povezavi s poslovnimi rezultati (na kar so namigovali že z lansko predstavitvijo nagrade za učinkovitost) in znamčenjem. To so kreativnost kot motor poslovne rasti (in vpliva v upravah podjetij); kreativna disrupcija v poslovanju; blagovne znamke in aktivizem (oziroma dejanski vpliv blagovnih znamk na reševanje svetovnih izzivov); izboljšanje izkušnje kupca (ob predpostavki, da sta blagovna znamka in izkušnja postala eno); »pogled v leto 2030« ali priprava na prihodnost; »aplikativna kreativnost« ali kaj nastane, ko se združijo ideje, kreativnost in podatke; nove dimenzije pripovedovanja zgodb in »svet po prikazih in klikih« oziroma premik od marketinga učinkovitosti k znamčenju in dolgoročnemu »zdravju« blagovne znamke.