• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razkorak med spoloma v digitalni industriji je še vedno velik

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od letos vključuje tudi tako imenovani kazalnik »ženske v digitalnem okolju« (WiD), po katerem se Slovenija med 28-imi državami uvršča na deseto mesto.

Foto: Shutterstock

Indeks DESI je namenjen spremljanju digitalne konkurenčnosti držav Evropske unije, namen kazalnika WiD pa je spodbujanje vključenosti žensk na digitalna delovna mesta, kariero in podjetništvo. Po napovedih strokovnjakov naj bi večja udeležba žensk v tehnološkem sektorju spodbudila gospodarstvo, pa tudi njihovo polno udeleženost v družbi, a realnost je drugačna. Raziskave namreč kažejo, da se dekleta manj zanimajo za sodelovanje v digitalnem sektorju. Samo 24 od 1000 diplomirank je končalo študij informacijskih in telekomunikacijskih smeri, samo 6 pa se jih je odločilo za kariero v digitalni industriji. Ker gre za upad v primerjavi z letom 2011, je Evropska komisija orisala strategijo za povečanje udeležbe žensk v tej industriji. Njen cilj naj bi bil preseči stereotipe med spoloma, kot je, da ženske ne sodijo v digitalne poklice, spodbujati pridobivanje digitalnega znanja in veščin ter se zavzemati, da se bodo ženske v večjem številu odločale za samostojno podjetniško pot.

Po kazalniku WiD se Slovenija uvršča na 10. mesto med državami članicami EU, kar je visoko, glede na to, da se po drugih kazalnikih indeksa DESI giblje okoli 15. mesta in največkrat tudi pod evropskim povprečjem. Kazalnik sestavlja 13 ocen v treh sklopih – uporaba interneta, internetne veščine in veščine uporabe programov. V prvem sklopu poglobljenega prepada med moškimi in ženskami ni opaziti, pri drugem Slovenke prednjačijo pred Slovenci, zadnji sklop kazalnikov pa kaže, da je pri nas zelo malo specialistk za informacijsko komunikacijsko tehnologijo, in sicer le 1,3 odstotka. Tudi zato zavod Ypsilon v sodelovanju s podjetjem SAP Slovenija pripravlja projekt »Impowered for the future«, s katerim želijo predvsem dekletom omogočiti dostop do brezplačnih delavnic programiranja. Eden od ciljev projekta je pri ženskah spodbuditi večje zanimanje za digitalna znanja in veščine ter jih spodbuditi za kariero v digitalni industriji.