• Facebook
  • Twitter
  • RSS

WARC: Rastoči trg »martecha« trpi za pomanjkanjem kadrov

Globalni trg marketinške tehnologije (»martech«) se je povečal za 22 odstotkov, a podjetja so pri njegovi implementaciji še nekoliko zadržana in večinoma ne načrtujejo povečanja naložb. Eden od razlogov za to je vsekakor pomanjkanje podatkovnih strokovnjakov.

Foto: Pixabay

Večina podjetij ne načrtuje povečanje naložb v »martech«

Marketinški portal WARC in tehnološko podjetje BDO sta izvedla raziskavo o uporabi in naložbah v marketinško tehnologijo, v kateri je sodelovalo 750 blagovnih znamk in agencij po svetu. Trg »martecha« se je v enem letu povečal za 22 odstotkov in ga ocenjujejo na 110 milijard evrov. Od tega več kot polovico (59 milijard evrov) predstavljata trga ZDA in Velike Britanije.

Kot kažejo ugotovitve raziskave, je trg še daleč od faze zrelosti. Povečanje proračuna za tovrstne naložbe načrtuje le 43 odstotkov sodelujočih podjetij. Poleg tega jih je manj kot petina odgovorila, da imajo na voljo vsa potrebna orodja. Več kot tri četrtine anketiranih uporablja orodja marketinške tehnologije za optimizacijo aktivnosti na družbenih omrežjih in e-poštni marketing, več kot tretjina pa na področjih vsebin, CRM in analitike.

Težave s kadri ostajajo

Avtorji raziskave kot razlog za pomanjkanje razumevanja marketinške tehnologije in posledično stagnirajoče naložbe vanjo navajajo pomanjkanje kadrov oziroma znanja. Kar 49 odstotkov blagovnih znamk je kot prednostno veščino pri kadrovanju navedlo kreativnost, medtem ko jih je le 21 odstotkov navedlo znanja na področjih strategije in podatkov. Obratno je pri agencijah, kjer jih je kreativnost kot najbolj zaželeno veščino navedlo le 25 odstotkov.

Optimizacija izkušnje strank za zdaj še brez »steroidov«

Izkušnja stranke (CX) je, kot lahko že nekaj časa berete tudi v MM-u, v času »vojne za pozornost potrošnikov« za podjetja ključnega pomena. Čeprav je v raziskavi kar 96 odstotkov sodelujočih navedlo pomembnost izkušnje stranke tako na spletu kot tudi v fizičnem svetu, pa marketinško tehnologijo za njeno optimizacijo uporablja manj kot 50 odstotkov blagovnih znamk. Po drugi strani jih je 73 odstotkov prepričanih, da imajo vsa potrebna tehnološka orodja za optimizacijo.

Po mnenju Amy Rodgers, urednice raziskovalnega oddelka pri WARC-u, so omejeni proračuni glavni dejavnik za še nezadostno uporabo marketinške tehnologije. »Bogastvo tehnologije ponuja ogromno možnosti. A te možnosti vključujejo tudi tveganja za proračune in 29 odstotkov sodelujočih ne želi tvegati zaradi pomanjkanja razumevanja tehnologije,« je povedala Rodgersova. Prepričana je, da bi se morala podjetja okrepiti z ustreznimi znanji, da bi lahko učinkoviteje razpolagala s proračuni.

V Sloveniji ne gre pričakovati sprememb na trgu delovne sile

Po mnenju Zorana Savina, direktorja Zavoda IAB, glede na izrazito pomanjkanje kadrov s področja digitalnega marketinga omenjeni trend v Sloveniji ne bo spremenil razmer na trgu delovne sile. »Pomeni pa to močan signal prihajajočim in obstoječim strokovnjakom, da se morajo opremiti z znanji uporabe »martech« rešitev. Enako velja seveda za marketinške ekipe. Prav podjetja na manjših trgih, kot je denimo naš, bi morala, zaradi splošnega pomanjkanja kadra in izjemne zahtevnosti digitalnega prostora ter podhranjenih ekip biti prva, ki vodijo na področju uporabe teh orodij. In s tem seveda tudi znanj, povezanih z le-temi,« meni Savin.