• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Stari, kje je problem?

Pristop je za Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zasnoval oglaševalsko akcijo, ki poudarja medgeneracijsko solidarnost na delovnem mestu.

Akcija s sloganom »Stari, imava problem. ASI za rešitev?«  v okviru projekta ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile) daje glas starejšim zaposlenim v zgodbah dveh protagonistov, ki pri svojem vsakdanjem delu izkušeno rešujeta izzive in opozarjata na zgrešenost stereotipov o starejših zaposlenih. Kot pravijo v skladu, dejstva govorijo v prid njihovi vključenosti in nepogrešljivosti na delovnih mestih. Na slednje dodatno opozarjajo s pozivom »Vključen sem ključen«. Akcija, ki vključuje televizijsko, zunanje, spletno in radijsko oglaševanje, je naravnana medgeneracijsko. Nagovarja tudi mlajše ciljne skupine, ki se jih bo problematika v prihodnosti še posebej izrazito dotaknila.

»Stari« kot poudarek obstoja problema na področju starejših zaposlenih

Seveda nas je zanimalo, ali se je kdo obregnil ob besedo »stari«, češ da je uporabljena poniževalno. Kot so za MM povedali na Pristopu, so besedo »stari« uporabili znotraj širšega konteksta kampanjskega nagovora, s katerim starejši zaposleni nagovarjajo splošno javnost. »Stari« je tukaj mišljeno pogovorno, v mladostniškem slengu kot »kolega« oziroma kot »kul« poudarek k temu, da obstaja problem na področju starejših zaposlenih. »Stari, imava problem.« je obenem poziv k dialogu, oziroma k temu, da s kampanjo nagovorijo vsakega posameznika. »Beseda ima v kontekstu slogana tudi močan medgeneracijski naboj, saj drzno nagovarja mlajšo ciljno skupino, v njihovem »jeziku«. Beseda v kontekstu kampanje in slogana jasno ni mišljena kot žaljivka v smislu, da bi hoteli koga poniževati, kvečjemu nasprotno. Besede so izrečene simbolno s strani protagonistov kampanje, ti torej vse nas opozarjajo na to, da problem obstaja in da ga moramo vsi skupaj rešiti. Kvečjemu s tem obratom vse povabimo, da se postavijo v kožo starejših zaposlenih in razumejo njihovo resnično vrednost za družbeno in ekonomsko dobro,« so povedali v agenciji.

Demografske spremembe močno vplivajo in še bodo vplivale na gospodarstvo

Akcija namreč temelji na dejstvu, da se Slovenija sooča s problematiko staranja prebivalstva. Posledično demografske spremembe korenito vplivajo tudi na delovanje družbe in gospodarstva. »Demografske projekcije predvidevajo nadaljnje podaljševanje življenjske dobe, nižanje rodnosti in velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. Kljub nujnosti večjega vključevanja starejših zaposlenih v vseh poklicih se ti na delovnih mestih soočajo z diskriminacijo in neenakostjo,« so še zapisali pri skladu.

O rezultatih je še prezgodaj govoriti

»Odzivi so za zdaj izjemno pozitivni, veliko smo jih prejeli tako na družbenih omrežjih kot preko elektronske pošte, o rezultatih in učinkih pa je žal še prezgodaj govoriti. kampanja je namreč v teku en teden, nismo še aktivirali vseh komunikacijskih orodij, celovit komentar na to vprašanje bomo lahko podali kasneje,« pa o prvih rezultatih poročajo z agencije.