• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Renderspacu mednarodna nagrada za uporabniško izkušnjo

Projekt »Postopkovna pravičnost«, ki je plod sodelovanja med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in digitalno agencijo Renderspace, je v Berlinu prejel mednarodno priznanje za uporabniško izkušnjo UX Design Awards. Nagrado je prvič doslej dobil slovenski prijavitelj.

Sedemčlanska žirija je med 51 finalisti iz 20 držav nagradila devet projektov. Svojo odločitev, da nagradi slovenski projekt, je utemeljila s pojasnilom, da projekt za izboljšanje sistema komuniciranja slovenskih sodišč z javnostmi z večjo preglednostjo in dostopom do podatkov izboljšuje samostojnost državljanov, javni upravi pa omogoča prepoznavanje in sprejemanje potrebnih sprememb.

Kako slovenski sodni sistem približati javnosti

Nagrajena rešitev je del obsežnejšega projekta »Sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi«, katerega cilj je izboljšati delovanje slovenskega sodnega sistema. Izhodišče projekta je, da se različni udeleženci v sodnih postopkih, kot so priče, žrtve, tožene in tožeče stranke, med sodnim postopkom soočajo z različnimi izzivi. Rešitev predstavlja orodje za izboljšanje uporabniške izkušnje v sodnem postopku s povezovanjem vseh digitalnih in fizičnih stičnih točk – od prejema vabila do končne razsodbe.

»Bistveno pri projektu je, kako slovenski sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo počutili slišani, spoštovani, obravnavani nevtralno in jim bo sistem vzbujal zaupanje, kar bo posledično vplivalo tudi na dvig splošnega zaupanja v slovensko sodstvo,« je o namenu projekta povedal Jaša Vrabec, vodja Službe za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Od razlagalnih animacij do nadzora uspešnosti

Nastalo je spletno mesto nasodiscu.si, kije namenjeno strankam in ostalim deležnikom sodišča. Ponuja animacije s poenostavljeno razlago sodnih postopkov in slovenskega sodnega sistema, tiskane brošure z razlago najpogostejših sodnih postopkov, zemljevid sodnih stavb v Ljubljani, priročnik za prenovo sodnih pisanj in obrazcev ter priročnik za nadzoruspešnosti.

 

»Za nas je bil to zahteven projekt, na katerem smo znanje iz snovanja uporabniške izkušnje in oblikovanja storitev (ang. service design, op. p.) prelili v prakso na kompleksnem in razvejanem področju, kot je slovenski sodni sistem. Verjamem, da smo pokazali pomemebnost prepletanja teh dveh veščin za uspešno povezovanje organizacij s svojimi deležniki, saj omogočata snovanje, upravljanje in tudi merjenje najpomembnejšega – izkušnje, ki jo organizacije vsak dan ustvarjajo s svojimi uporabniki,« je povedal Žiga Vraničar, vodja strateškega razvoja v agenciji Renderspace.
 

Nagrade UX Design Awards so podelili v sklopu sejma porabniške elektronike, komunikacij in bele tehnike IFA (kjer razstavljajo štiri slovenska podjetja), ki bo trajal do srede, 11. septembra 2019.