• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kako podpreti kulturni in kreativni sektor v Sloveniji?

Center za kreativnost, ki deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), pripravlja predloge ukrepov v podporo kulturnemu in kreativnemu sektorju (KKS) v Sloveniji.

Pri analizi potreb KKS bi si Center za kreativnost želel pridobiti informacije o ovirah in spodbudah za njegov razvoj. V ta namen vabijo vse, ki primarno delujejo v kulturnem in kreativnem sektorju, da izpolnijo anketo na tej povezavi. S pomočjo informacij, pridobljenih na njeni podlagi, bodo nato oblikovali predloge ukrepov.