• Facebook
  • Twitter
  • RSS

V kreativnih industrijah še vedno velike razlike med spoloma

Tudi v kreativnih panogah, ki sicer veljajo za bolj napredne, obstajajo precejšnje razlike med spoloma, kažejo raziskave britanskega Centra za kreativne industrije (PEC), ki jih je opravil v sodelovanju s fundacijo Nesta.

Foto: Pixabay

Ne le, da so tudi v kreativnih industrijah ženske za enako delo plačane manj in je na vodilnih položajih več moških, temveč se pojavljajo razlike tudi glede na to, kako so pripadniki posameznega spola predstavljeni v medijih. Raziskava PEC se je osredotočila na britanski časnik Guardian, iz katerega so analizirali več kot pol milijona člankov z različnih področij, objavljenih od leta 2000 do 2018.

Med ključnimi ugotovitvami so naslednje:

-       od leta 2000 do 2013 je bila ženskega spola manj kot tretjina osebnih in svojilnih zaimkov, uporabljenih v člankih. Do leta 2018 se je to število povišalo na 40 odstotkov in lahko se zgodi, da bo leto 2019 prvo leto, ko bo doseglo že polovični delež.

-       Rubrike, kot je moda, še vedno ostajajo bolj ženska domena (te rubrike so namreč edine, kjer je bilo ženskih zaimkov več kot petdeset odstotkov), medtem ko jih je bilo v rubrikah, povezanih s tehnologijo, računalniki in igrami, le okoli četrtino.

-       Poleg tega, da so analizirali, kako pogosto so omenjene ženske in kako pogosto moški, so se v raziskavi osredotočili tudi na to, s kakšnimi besedami večinoma povezujemo pripadnike obeh spolov. V člankih naj bi se osredotočali predvsem na verbalne in neverbalne reakcije žensk (»se smeje«, »smehlja«, »joka«, »pači«) ter na dosežke moških (v povezavi z njimi so pogosto uporabljene besede, kot so »usmerja«, »upravlj«a, »ustanovi«).

Cath Sleeman, raziskovalka pri PEC in vodja oddelka za podatkovno vizualizacijo pri Nesti, pravi, da raziskava kaže, da je v zadnjih letih prišlo do precejšnje spremembe v pozitivno smer, a je na določenih področjih (kot je prej omenjeno tehnološko) še vedno veliko neenakosti glede na spol. »Tovrstne raziskave kažejo, kako pomembno je osredotočiti se tudi na to, kako dojemamo in predstavljamo ženske in moške, ne pa le na golo število žensk in moških v kreativnih panogah. Seveda je pomembno, da imamo na teh področjih zaposlene tako ženske kot tudi moške, a če ženske predstavljamo na popolnoma drug način, neenakost še vedno ostaja,« je še dodala.