• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpis: Kako oglaševati Slovenijo kot podjetništvu prijazno destinacijo?

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije želi z izvedbo komunikacijskih akcij »Green. Creative. Smart.« in »SPOT« predstaviti Slovenijo poslovni(m) javnosti(m). Razpis je odprt do 12. avgusta 2019.

Foto: Pixabay

Predmet naročila je izvedba komunikacijskih akcij, kar vključuje produkcijo videa in oglasnih video vsebin, pristajalne podstrani, kreativne zasnove ter medijski zakup. Z akcijama želijo nagovoriti tako tuje (kot najpomembnejše ciljne trge so opredelili države nemškega govornega območja, zlasti Nemčije, in Japonsko) kot tudi domačo poslovno javnost.

Podrobnejše informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.