• Facebook
  • Twitter
  • RSS

»Ena, a zelo pomembna etapa tega projekta«

Spletno mesto državne uprave gov.si od 1. julija na enem mestu združuje vsebine ministrstev, vladnih služb in številnih drugih organov. Eno osrednjih vlog pri njegovem snovanju in izvedbi ima agencija Innovatif. Kako zahtevna je bila naloga zmanjšanja števila spletnih mest državne uprave in izboljšanje uporabniške izkušnje smo se pogovarjali z Jožetom Šulmanom, izvršnim direktorjem in partnerjem v Innovatifu.

Projekt je vreden več kot pol milijona evrov in naj bi bi ga zaključili marca leta 2020. Kot je za MM povedal Jože Šulman, je bila pogodba za izdelavo osrednjega spletnega mesta oziroma spletišča GOV.SI podpisana februarja 2018. Projekt izdelave spletišča www.gov.si je del obširnejšega projekta »P11 - Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave«, ki se je začel leta 2016 in bo končan naslednje leto. »Osrednje spletišče je zaživelo 1. julija letos, kar pa je le ena – sicer zelo pomembna – etapa tega projekta, saj se bodo njegova nadgradnja in izboljšave še nadaljevali. V okviru pogodbe bomo še naprej zagotavljali vzdrževanje, tehnično podporo in nadgradnje spletnega mesta,« pojasnjuje sogovornik. Gov.si v prvi fazi združuje predstavitvena spletna mesta 14 ministrstev, 11 vladnih služb, 31 organov v sestavi in 58 upravnih enot. Obstoječa spletna mesta vseh navedenih bodo postopoma ukinili, organi pa bodo svoje vsebine predstavljali le še na novem spletnem mestu.

(Pre)velika razpršenost informacij

Naloga Innovatifa je bila vzpostavitev osrednjega vladnega spletišča, ki predstavlja središče, okoli katerega se bo v prihodnje gradila prisotnost državne uprave na spletu. Trenutno so več kot sto predstavitvenih spletnih mest državne uprave »preselili« na enotno spletno mesto. »V končni fazi bo ta številka okoli 250 spletnih mest, ki do zdaj niso imela usklajenega spletnega nastopa, vsebine pa so bile z vidika uporabnika preveč razpršene. V najširšem smislu je bila naša naloga zmanjšanje števila spletnih mest državne uprave, izboljšanje uporabniške izkušnje in enotnejši nastop na spletu. Pomemben del našega dela je bilo tudi usposabljanje več kot 500 državnih uslužbencev, ki bodo urejali vsebine,« pravi Šulman.

»Pomemben del našega dela je bilo tudi usposabljanje več kot 500 državnih uslužbencev, ki bodo urejali vsebine,« pravi Jože Šulman, izvršni direktor in partner v Innovatifu. Foto: arhiv MM

Kot največji izziv projekta glede na množičnost informacij sogovornik poudarja njihovo razpršenost po različnih spletnih mestih. »Zaradi tega je prihajalo bodisi do podvajanj vsebin bodisi do neusklajenih informacij. Analiza celotnega sistema in izdelava koncepta novega portala je bila zato v vseh pogledih zajeten zalogaj, ki pa je bil nujen, da smo lahko ustvarili rešitev, ki odgovarja na vse ključne izzive.«

Največji napredek je na področju uporabniške izkušnje

Po Šulmanovih besedah je morala oseba, ki je na prejšnjem spletišču iskala informacije, večinoma že vnaprej vedeti, v kateri instituciji javne uprave jo mora iskati. Zaradi nepregledne strukture in pomanjkanja vsebinskega nadzora se je namreč dogajalo, da so se uporabniki pri tem izgubili ali zmedli, ko so na različnih mestih za isto zadevo dobili neskladne informacije.Zato kot glavno izboljšavo novega spletišča sogovornik izpostavlja dejstvo, da izhaja iz potreb uporabnika.

Ta lahko informacije po novem najde na štiri načine, to je preko tematskega področja, preko institucije, ki se ukvarja s temo, v zbirki, kjer s spreminjanjem parametrov na preprost način izbrska želen podatek, ali pa z uporabo iskalnika, ki omogoča iskanje po vsebini, ki je bila prej razpršena na toliko ločenih spletiščih. Za doseganje omenjenega so bile potrebne temeljite analize, testiranja in predvidevanja hipotetičnih situacij. »Največji napredek je v uporabniški izkušnji, ki je res temeljito izboljšana. S tehničnega vidika smo velik premik storili na področju priprave vsebin, ki je zdaj bolj razčlenjena in tako primerna za strojno izmenjavo in prikaz na različnih kanalih, osrednje spletišče je šele prvi izmed njih.« Tako vnesena vsebina po sogovornikovem pojasnilu ni primerna samo za izmenjavo, ampak tudi z vidika zagotavljanja dostopnosti za ranljive skupine uporabnikov.

In kaj vse so »predelali«? »Predelava je dobra beseda, saj je šlo res za temeljito predelavo strukture, načina uporabe, vsebin in načina urejanja vsebin. Kot rečeno smo pri posameznih aktivnostih sodelovali z več drugimi podjetji, seveda pa je pri vseh ključnih aktivnostih sodelovala vladna projektna ekipa,« je povedal Šulman. Pred vzpostavitvijo spletišča so pripravili analizo vseh spletišč državne uprave, popis vsebin in funkcionalnosti za vsa ta spletišča in idejni načrt osrednjega spletišča. Ena od pomembnih začetnih etap je bila tudi izdelava prototipa strani za testiranje in optimizacijo.

»Med samo izvedbo smo pripravili informacijsko arhitekturo in načrt uporabniške izkušnje ter oblikovali spletišče in sestavne elemente. Osrednje spletišče smo za namen upravljanja z vsebino integrirali s sistemom Silverstripe in izvedli nekaj začetnih integracij z zalednimi sistemi, kot so zbirke javnih naročil, vladna gradiva in zakonodaje. Sodelovali smo tudi pri zasnovi strežniške infrastrukture za potrebe portala. Veliko je tudi podpornih aktivnosti, kot je na primer arhiviranje trenutnih spletišč in še in še,« pravi Šulman. Dodaja, da se projekt nadaljuje in je pred njimi še veliko dela, da bo polno zaživel in deloval na način, ko so si ga zamislili.

Projekt naj bi končali do 12. marca 2020

Pri celotnem projektu prenove in optimizacije spletnih mest poleg Innovatifa sodeluje več podjetij in seveda tudi zaposleni na odgovornih državnih organih, predvsem Ministrstvu za javno upravo in na Uradu za komuniciranje, s katerimi je agencija tesno sodelovala. »Na Innovatifu je bilo v poldrugem letu v projekt izdelave spletišča tako ali drugače vključenih vsaj 20 posameznikov. To so načrtovalci in strategi, front-end in back-end programerji, oblikovalci, uredniki, producenti, tehnična in vsebinska podpora. V resnici pa se tako obsežen projekt tako ali drugače dotakne celotne ekipe,« sklene sogovornik.

V naslednjem koraku bo do 15. oktobra 2019 v pripravidodaten seznam predstavitvenih spletnih mest državne uprave, ki naj bi jih na gov.si prenesli do 12. marca 2020. S tem naj bi bil projekt tudi zaključen.