• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Anita Kovačič Čelofiga je nova predsednica PRSS

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) je na 22. Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi v Portorožu na volilnem zboru članov društvo dobilo novo predsednico. Izzivov vodenja stanovskega društva slovenskih komunikatorjev se bo naslednji dve leti lotevala Anita Kovačič Čelofiga.

Kovačič Čelofigova je sicer zaposlena na področju odnosov z javnostmi v Slovenski policiji, za rast in razvoj PRSS pa bo skrbela skupaj s podpredsednicama Alenko Vidic, direktorico podjetja o28, Communication Partners, in Tino Cipot, vodjo korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija ter predsednico PRSS v prejšnjem mandatu.

Nova predsednica častnega razsodišča PRSS je Karmen Uglešič, člana častnega razsodišča sta postala Anita Leskovec in Gregor Lednik, nadomestna člana pa Žiga Fišer in Matjaž Klipšteter. Novo vodstvo želi v novem mandatu med drugim skrbeti za dvigovanje ugleda poklica komunikatorjev v Sloveniji, izobraževanja in ponovni zagon založništva na področju odnosov z javnostmi. Eden izmed njihovih ciljev je tudi širitev števila članov. »Nadaljevali bomo z dinamiko prejšnjega vodstva, ki si je zastavilo konkretne in ambiciozne cilje. Vesela sem, da prevzemam vodenje društva, ki je v zadnjih dveh letih ponovno oživelo. Vse več je dogodkov, delavnic, predajanja dobrih praks ... Nenazadnje je tudi 22. SKOJ, ki je gostil več kot 200 slušateljev, pokazal, da potrebujemo in si želimo vse več konkretnih tem in širitev znanja ne le s področja komunikacije, pač pa učinkovitih orodij za doseganje ciljnih skupin, vpliv trendov, recimo umetne inteligence, na delo komunikatorjev. Vsekakor se bomo še naprej trudili v tej smeri,«je ob izvolitvi povedala nova predsednica Anita Kovačič Čelofiga.