• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kako se rasti paketnih pošiljk prilagaja Pošta Slovenije?

Globalna rast spletne trgovine narašča, kar od ponudnikov poštnih storitev zahteva povečane zmogljivosti, predvsem pa različne tehnološke posodobitve. Pošto Slovenije je 9-odstotna rast paketnih storitev (v letu 2018) vodila do novega paketnega usmerjevalnika v poštnem logističnem centru v Ljubljani.

V Pošti Slovenije pojasnjujejo, da je omenjena naprava (za katero so namenili 14,7 milijona evrov) del naložb v širitev kapacitet poštnih logističnih centrov, izgradnjo dodatnih skladiščnih kapacitet ter posodobitev in avtomatizacijo (strojnega) usmerjanja paketnih in pisemskih pošiljk. »Samo v letu 2018 beležimo 9-odstotno rast paketnih storitev, za leto 2019 pa načrtujemo 12-odstotno  rast.«

Nova naprava po navedbah Pošte Slovenije predstavlja »hrbtenico celotnega logističnega procesa v poštnem logističnem centru Ljubljana«, in nudi »najsodobnejšo IT-podporo obdelavi podatkov ter avtomatizacijo usmerjanja in nadzora nad logističnim procesom.«

»Z vključitvijo naprave v logistični proces je Pošta Slovenije povečala zmogljivosti usmerjanja paketnih pošiljk ter poenotila tehnologijo usmerjanja in transporta pisemskih pošiljk na območju celotne države. Na ta način bosta višja tudi kakovost usmerjanja pošiljk ter raven humanizacije dela,« pojasnjujejo v Pošti Slovenije.