• Facebook
  • Twitter
  • RSS

»Oglaševanje je ustvarjanje dobre komunikacije«

Taja Marčetič in Nikolas Kristovič sta zmagovalca prvega natečaja »Mladi kreativni upi« v organizaciji Slovenske oglaševalske zbornice. Za MM sta predstavila svojo kreativno rešitev in proces njenega snovanja pod časovnim pritiskom. Njuna želja in cilj v oglaševalskem svetu je uresničevati ideje, ki bodo ljudem poenostavile življenje.

Prvo-. drugo- in tretjeuvrščeni par

Kreativni brif tekmovanja »Mladi kreativni upi« je narekoval zasnovo oglaševalske akcije, s katero bi nagovorili mlade in jih pozvali k obisku Triglav Laba.Zavarovalnici Triglav sta mlada kreativca predstavila oglaševalsko akcijo s sloganom »Vzemi prihodnost v svoje roke«, katere cilj bi bil spodbuditi mlade k samostojnosti in samoiniciativnosti. »Ideja se tako lepo poveže s ponudbo Triglav Laba, ki mladim s pomočjo tehnologije navidezne resničnosti poda izkušnjo kriznih situacij. To jim omogoča, da se nanjo pripravijo že zdaj, tako da bodo lahko ob njej v prihodnosti, ukrepali bolj trezno in uspešno. Celotno kampanjo sva postavila v okolje, v katerem mladi dejansko so – na napravah prihodnosti oz. mobilnih telefonih,« pravita zmagovalca.

»Prva rešitev bi vključevala ustvaritev Instagram profila @TriglavLabs. Ta bi deloval tako, kot je bil zasnovan: kot laboratorij. Na njem bi bile objavljene različne avanture na Instagramu pod skupnim imenom 'Izberi varno'. Uporabnika bi skozi zgodbo, ustvarjeno s pomočjo 'tagov', popeljala skozi odločitve ob nezgodi potresa in ga na ta način učila pravilnega ravnanja ob tovrstni situaciji. Končni sklep bi igralca povabil, da lahko odigrano izkusi še na višji ravni – v navidezni resničnosti.Takšnarešitev je VR-igra 'Zavij varno', ki omogoča sočasno udeležbo večim tekmovalcem. Ta bi se odvila na večjih koncertih. Med odmorom bi se na centralnem zaslonu prikazal prvoosebni pogled iz avtomobila. Mladi bi bili spodbujeni k uporabi svojih mobilnih aplikacij Triglav, ki bi jim, preko posodobljenega dodatka, omogočale upravljanje avtomobila z nagibom mobilnega telefona. Avtomobil bi zavil v smer, v katero bi več oseb nagnilo telefon. To bi slej kot prej vodilo k nesreči, ob kateri bi se uporabnikom na zaslonih prikazalo glavno sporočilo kampanje: 'Ne zaupaj varnosti ostalim in raje prihodnost vzemi v svoje roke!',« sta Taja Marčetič in Nikolas Kristovič podrobno predstavila svojo kreativno rešitev.

Kot izhodišče sta uporabila dejstvo, da so mladi dandanes negotovi o svoji prihodnosti. Ne vedo, ali sprejemajo prave odločitve, ki jih bodo varno pripeljale do njihovih ciljev. »Tukaj sva videla priložnost, da je lahko prav Triglav tisti, ki motivira mlade in jim da pogum ter naredi to obdobje vsaj malo manj stresno, tako da zagotovi, da se bomo uspešno znašli ob nesrečah. Hkrati sva želela izraziti tudi naprednost zavarovalnice in jo preko digitalnega sveta povezati z želenim občinstvom,« sta pojasnila za MM.

Glede na to, da sta morala rešitev zasnovati pod precejšnjim časovnim pritiskom (časa sta namreč imela 24 ur), priznata, da ni bilo lahko, še posebej proti koncu izziva: »Naloge sva se lotila zelo sistematično, veliko sva analizirala, razmišljala in testirala. Končne rešitve in dizajn sva pripravljala vse do – že ne več tako zgodnjih – jutranjih ur. Vendar lahko kljub stresu in časovnemu pritisku, ki se je iz ure v uro večal, z gotovostjo trdiva, da se je izplačalo!«

Taja Marčetič in Nikolas Kristovič oglaševanje vidita kot posel ustvarjanja dobre komunikacije: »Preko nje občinstvu posredujemo ideje in vrednote ter mu tako omogočimo sprejemati lažje odločitve. Tako lahko vrnemo vsaj kanček enostavnosti in gotovosti v naša, že tako ali tako prenasičena življenja. In to sta tudi najina želja in cilj,« pravita mlada kreativca, ki sta si z zmago zagotovila tudi brezplačno udeležbo na natečaju »Mladi kreativci 2019« v okviru 28. Slovenskega oglaševalskega festivala. Pravita, da se bosta na SOF-u ponovno lotila iskanja načina, kako najbolje doseči ljudi, rezultat pa bi moralo biti še eno dobro izdelano sporočilo, ki se bo dotaknilo občinstva.