• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Četrtina več naložb v digitalno oglaševanje

Raziskava, ki sta jo iPROM in Valicon izvedla med 214 slovenskimi odločevalci na področju oglaševanja in trženja, kaže, da bodo v letu 2019 oglaševalci v Sloveniji naložbe v digitalno oglaševanje povečali za 25 odstotkov. V povprečju bodo tej obliki komuniciranja namenili 290 tisoč evrov.

foto: Pixabay

Kar 68 odstotkov sodelujočih v raziskavi, je dejalo, da bodo v letošnjem letu v primerjavi z lanskim svoj proračun za digitalno oglaševanje povečali. 29 odstotkov jih je odgovorilo, da bo ostal približno enak kot lani. »V Sloveniji so podjetja in organizacije v digitalno oglaševanje po podatkih mednarodne raziskave AdEx, ki poteka pod okriljem združenja IAB, že leta 2017 vložili 47,2 milijona evrov. Upam si trditi, da bo v 2019 obseg investicij v digitalno oglaševanje občutno presegel 60 milijonov evrov. Digital tudi na domačem trgu postaja ena od vodilnih oblik oglaševanja, to pa je vzpodbudno dejstvo za vse akterje v panogi,« komentira Simon Cetin iz iPROMa.

Najpomembnejša je učinkovitost

Med razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja prednjači njegova učinkovitost, ki je pomembna za 64 odstotkov vprašanih. Drugi pomembni dejavniki so možnost evalvacije oglaševalske akcije (52 %), boljša možnost interakcije (45 %) in transparentnost (44 %). Kot pomembnejše razloge so odločevalci navedli še napredno ciljanje (43 %) in podatke o vedenjskih vzorcih uporabnikov (40 %).

Največ sredstev za prikazno oglaševanje

Na vprašanje odločevalcem, kateri obliki digitalnega oglaševanja bodo v letu 2019 namenili največ sredstev, z 29 odstotki vodi prikazno oglaševanje, na drugem mestu je s 24 odstotki iskalni marketing, sledi mu e-poštni marketing s 16 odstotki. V video oglaševanje bo največ sredstev vložilo 11 odstotkov vprašanih, 12 odstotkov vprašanih pa bo največ sredstev namenilo oglaševanju v družbenih medijih. Med vsemi, ki bodo v letošnjem letu vlagali v digitalno oglaševanje, jih bo največ, kar 82 odstotkov, v svoje aktivnosti vključevalo oglaševanje v družbenih medijih, 77 odstotkov jih bo uporabljajo iskalni marketing, prikazno oglaševanje pa 73 odstotkov vprašanih oglaševalcev.

Najvišje investicije v storitveni panogi

Povprečni letni proračun za digitalno oglaševanje v panogi storitve bo v letošnjem letu znašal 352.000 evrov, sledi panoga trgovina in FMCG, kjer bo povprečna letna investicija znašala 291.000 evrov, v turizmu pa bodo odločevalci digitalnim oblikam trženjskega komuniciranja na letni ravni v povprečju namenili 233.000 evrov.

»Opažam, da obstajajo razlike po panogah in rast verjetno vsako leto izhaja iz različnih panog. Na osnovi rezultatov je vidno, da se bodo letos bolj okrepile investicije v storitvenem sektorju, ki lahko postane najmočnejša skupina oglaševalcev na področju digitala. Povprečna pričakovana investicija v tem segmentu oglaševalcev je 352.000 evrov, kar je za 35 odstotkov več kot v letu 2018,« pravi Matjaž Robinšak iz Valicona.