• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kdaj praznovati obletnico ustanovitve Slovenske oglaševalske zbornice? – 3. del

Predvsem med starejšimi bralci MM-a smo z odpiranjem vprašanja, kdaj praznovati ustanovitev Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ), spodbudili burno debato. Na neki način je to tudi prav, saj je prav preko tovrstne razprave mogoče dodatno osvetliti nastanek, pomen in vlogo tega panožnega združenja. Predvsem pa še enkrat poudarjamo, da ne ugotavljamo, kdaj je bil SOZ vpisan v Ajpes kot zbornica, temveč katero leto bi bilo treba določiti kot leto, ki se ga praznuje v zvezi z ustanovitvijo SOZ.

V tretjem delu (tu sta prvi in drugi del članka) razprave smo k razmisleku pozvali nekatere začetnike SOZ iz let 1993 in 1994. Darinka Pavlič Kamien, ki je bila prva predsednica sekcije oglaševalcev pri SOZ leta 1994, ocenjuje, »da bi bilo pravo leto za obeleževanje obletnice ustanovitve SOZ leto 1994, ko je bil SOZ registriran kot združenje. Pozneje je šlo le za spremembo pravnega statusa te organizacije.« Letnice začetka njenega neformalnega delovanja (leto 1993) sama ne bi postavljala kot uradno leto, saj se spominja, da so se prvi zametki mogoče nekaterim v pogovorih pletli že prej. Pri tem dodaja: »Tudi s povsem osebnega vidika je zame leto 1994 leto ustanovitve, saj smo takrat SOZ pomagali z nakupi prvega telefaksa ali teh in onih naprav. Tudi v podjetjih, kjer smo delovali – kot sponzorji.«

Prvi predsednik sekcije agencij pri SOZ leta 1994 Marko Vičič meni, da »je za praznovanje obletnice ustanovitve primeren kateri koli od navedenih datumov.« Predlaga pa, da »vodstvo SOZ pripravi utemeljen predlog, za katerega se odločimo po demokratični poti.« Pri tem bi »sam glasoval za leto 1994«.

Marjan Novak, ki je takrat delal v agenciji Virgo in je prvemu predsedniku SOZ Danielu Levskemu pomagal pri pripravi ustanovnih dokumentov, je opozoril na čas, v katerem je nastajala zbornica. »Nastanek SOZ sovpada s številnimi spremembami po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Potreba po zbornici, ustanovi ali združenju je bila v tistem času velika, ker so se tudi vse druge industrije »slovenile« ter ustanavljale svoja lastna združenja, ustanove in podobno iz dveh razlogov – samostojnosti Slovenije in uvajanja tržnega sistema. Predvsem v luči uvajanja tržnega kapitalizma je dejavnost oglaševanja, marketinga in medijev pomembna, saj oglaševanje pomeni svobodo izbire, demokracijo, normalnost ... Pri SOZ je šlo v tistem času za poslanstvo stroke in ljudje v SOZ niso videli samo službe, ampak nekaj, kar je bilo treba nujno narediti, če naj bi stroka okoli »hodila ponosno, z dvignjeno glavo«. Vse druge industrije so postavljale svoje standarde, svoja stanovska združenja, in večina jih je bila ustanovljenih takoj po letu 1991. SOZ pa naj bi se ustanovil šele leta 1999? To preprosto ni res. Stroka je pohitela in se hitro organizirala, postavila notranja pravila itd. Če je država dovolila registracijo šele leta 1999, to več pove o zbirokratiziranosti ustanov v državi kot pa o SOZ.«

Gordana Petek Ivandič, predstavnica oglaševalcev v SOZ od leta 1993, ocenjuje, da je bila »Slovenska oglaševalska zbornica ustanovljena pred dvajsetimi leti.« Pri tem opozarja, da je »res, da smo ledino orali v letih od 1993 naprej, še posebej z ustanovitvijo Slovenskega oglaševalskega združenja. Seveda smo vedeli, da gre za začasno rešitev, in vedeli smo predvsem, kakšne cilje imamo. Zato sem sama čustveno zelo navezana na čas 1993, 1994 in razumem dilemo o tem, katera obletnica je prava.

Mojca Randl, predstavnica agencij v SOZ od novembra 1993, se spominja, da je bila zbornica ustanovljena na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov. »In letos praznujemo natanko 20 let od takrat. Zelo dobro se spominjam, kako smo bili člani, takrat organizirani v združenju, veseli in ponosni, ko smo končno dobili priznanje, da smo stroka, ki se lahko samoorganizira in s pomočjo takrat še častnega, danes oglaševalskega, razsodišča uvede institut samoregulative. Danes so nam te stvari samoumevne, ampak nekoč smo se za to morali boriti. In samo to, da smo takrat še znali biti enotni in povezani, je razlog, da nam je uspelo.«

Barbara Kranjc, ki je kot predstavnica oglaševalca v SOZ delovala še pred letom 1999, pozneje pa je bila direktorica zbornice, opozarja, da »žal radi pozabljamo na zgodovino, pretekle dosežke in jih s pretirano lahkoto pometemo pod preprogo. Zato sta bolj kot obletnica pomembna vizija in poslanstvo zbornice včeraj, danes in jutri; to je tisto, o čemer bi morala teči beseda.«