• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Kdaj praznovati ustanovitev Slovenske oglaševalske zbornice?

Pred tednom dni, 18. januarja, je Slovenska oglaševalska zbornica organizirala sprejem ob svoji 20-letnici. Številni udeleženci srečanja so bili razočarani, saj so prepričani, da bi morali praznovati 25- ali celo 26-letnico zbornice.

Andrej Žorž, prvi generalni sekretar SOZ

Težava je v tem, da se leta 1993, ko je prišlo do prvih zametkov zbornice (o čemer smo pisali tukaj), ki se je najprej imenovala Slovenska oglaševalska zbornica (v ustanavljanju), zaradi neustrezne zakonodaje v tistem času, v register ni mogla vpisati kot zbornica, ampak le kot združenje oziroma društvo. Andrej Žorž, prvi generalni sekretar SOZ od leta 1993 naprej, ocenjuje, da »datum seveda ne more biti pravi in sem na nadvse prijetnem druženju v prostorih Vivo Catering tudi od dolgoletnih članov SOZ zaznal kar nekaj pripomb glede navedenega datuma. Predvsem tisti, ki so veliko prispevali na začetku delovanja SOZ, so se počutili malce užaljeni, saj je bil na neki način s tem zanikan njihov napor.«

Žorž je prepričan, da je treba »ne glede na relativno dolg formalno pravni proces nastajanja SOZ kot rojstni datum SOZ upoštevati najkasneje leto 1994, ko so člani SOZ sprejeli statut, poslovnike in Slovenski oglaševalski kodeks«. Dodaja, da je SOZ (danes ima enak znak, logotip kot leta 1993) »od prvega dne delovanja deloval kot moderna tripartitna samoregulativna organizacija oglaševalske industrije.« 

Kot ključni argument za rojstni datum SOZ 1993 ali 1994 Žorž še dodaja, »da so se vsi ključni projekti SOZ začeli takoj po registraciji SOZ, še pred transformacijo v zbornico.«

Mojca Briščik, izvršna direktorica SOZ, je razloge za »krajše delovanje« zbornice pojasnila tako: »Slovenska oglaševalska zbornica – SOZ je bila po večletnih pripravah kot pravna oseba registrirana 23. marca 1999 in to je tudi datum, ki se beleži kot rojstni dan Slovenske oglaševalske zbornice.« Pri tem na vprašanje, kdo se je odločil, da se ta dan »beleži kot rojstni dan«, ni odgovorila.