• Facebook
 • Twitter
 • RSS

20/26 let Slovenske oglaševalske zbornice

V Ljubljani bo danes potekalo srečanje ob 20-letnici Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ-a), 25-letnici Zlatega bobna in 25-letnici podjetja Vivo catering. Ob tem smo se pri MM-u spomnili na nekatere pomembne datume nastanka zbornice.

Pravno formalno je bila Slovenska oglaševalska zbornica ustanovljena in registrirana 22. septembra 1999. Ustanovni zbor SOZ-a je potekal v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma. Zbor je vodilo predsedstvo, v katerem so bili Andrej Žorž, sekretar zbornice, Gordana Petek Ivandič, predsednica združenja oglaševalcev, Maja Hawlina, predsednica agencijske sekcije, in Marjan Novak, predsednik medijske sekcije. Člani zbornice so na ločenih zasedanjih v prvi Upravni odbor zbornice izvolili Mileno Štular (Kolinska), Majo Oven (BTC), Barbaro Krajnc (Philip Morris), Mitjo Milavca (Luna), Mojco Randl (Formitas), Mojmirja Ocvirka (Imelda 8000), Marjana Novaka (Proreklam-Europlakat), Iztoka Lipovška (RTV Slovenija) in Roberta Muleja (Gospodarski vestnik). Nadzorni odbor so sestavljali Jaroslav Slunečko (Procter&Gamble), Ivan Sušnik (Studio 3S) in Julija Čeh (Kanal A). 

Na prvi seji novega Upravnega odbora je bil za prvega predsednika zbornice izvoljen Mojmir Ocvirk. 

Zbornica (v ustanavljanju) že od leta 1993

Dejansko je zbornica prej že šest let delovala kot združenje, Slovensko oglaševalsko združenje. Začelo se je 31. maja 1993, ko je okoli 70 predstavnikov naročnikov, agencij in medijev soglasno potrdilo začetek ustanavljanja Slovenske oglaševalske zbornice. »Tripartitne organizacije, ki temelji na pravilih, ki so si jih na Zahodu postavili že pred leti«. Udeleženci srečanja so iniciativni odbor pozvali, da zbornica čim hitreje postane tudi formalna. Za to je bilo potrebno vključevanje zbornice v katerega od zakonov. Predvsem so računali na zakon o varstvu potrošnikov, vse skupaj pa je temeljilo na veliki potrebi po samoregulativi dejavnosti.

V Iniciativnem odboru SOZ (združenja) so bili Daniel Levski (Virgo), Dušan Benko (Kres), Stane Grah (TV Slovenija), Bojan Jelačin (Avanta), Mitja Milavec (Luna), Miro Kline, Franci Perčič (Studio Marketing), Miha Šager (Slovenijales), Rudi Tavčar (Gral), Jani Toroš (Gospodarski vestnik), Janez Železnikar (Tobačna Ljubljana), Jure Apih (Marketing magazin), Alojz Behek (Radenska) in Andrej Pompe (Formitas).

Marjan Novak je takrat Danielu Levskemu pomagal pri pripravi dokumentov in izhodišč, ki so jih »črpali« iz nemške zbornice. Temeljne teze so bile naslednje:

 1. SOZ je edina slovenska tripartitna organizacija, ki zastopa interese oglaševalcev, agencij in medijev

 2. Temeljna naloga SOZ je promocija pomena vloge in koristi, ki jih vsa dobra in odprta gospodarstva, ki sprejemajo konkurenčno tekmo, črpajo iz oglaševanja. 

 3. SOZ vzpostavlja vzvode za ustvarjanje svobodnih neodvisnih medijev in odprte družbe.

 4. SOZ ščiti in varuje svobodo oglaševalske govorice in pravice potrošnika do izbire.

 5. SOZ spodbuja in oblikuje elemente oglaševalske samoregulative.

 6. SOZ skrbi za profesionalni in strokovni razvoj na podlagi izobraževanja in promocije stroke.

 7. SOZ skrbi in varuje pravice oglaševalcev do promocije izdelkov in storitev, pravice agencij do kreiranja in pravice medijev do objavljanja oglasnih izdelkov.

 8. SOZ skrbi za mednarodno povezovanje slovenske oglaševalske stroke in omogoča dostop do informacij o posredniških, mrežnih in mednarodnih kontaktih ter skrbi za živ stik z najnovejšimi dosežki v mednarodnem tržnem komuniciranju.

 9. SOZ svojim članom omogoča dostop do mehanizmov za zavarovanje tržnih svoboščin ter vpliv na prihodnost in razvoj slovenskega tržnega komuniciranja,

 10. SOZ aktivno sodeluje v vseh zakonodajnih postopkih, ki zadevajo interese stroke ter se aktivno opredeljujejo do strokovnih oglaševalskih nalog slovenske države.

V nekaj mesecih se je »zbornici v ustanavljanju« pridružilo deset agencij, pet medijev, eden oglaševalec in 13 posameznikov. Pot do »polnopravne« zbornice se je začela.

Že desetega novembra 1993 so ustanovni člani na Zlatem bobnu ustanovili zbornico v ustanavljanju, izvoljen pa je bil tudi prvi Upravni odbor zbornice. Sestavljalo jo je devet članov, trije člani so bili izvoljeni iz vrst agencij (Daniel Levski, Mojca Randl, Marko Vičič), trije iz medijev (Jure Apih, Janez Čadež (RTV Slovenija), Jani Toroš (Gospodarski vestnik) in seveda trije predstavniki oglaševalcev (Gordana Petek Ivandič (Belinka), Darinka Pavlič (Petrol), Alojz Behek (Radenska). Upravni odbor je za prvega predsednika zbornice še isti dan izvolil Daniela Levskega.

Poleg Upravnega odbora je bil izvoljen tudi nadzorni odbor v sestavi Janja Božič Marolt, Bojan Pevec (Mura), Meta Dobnikar (MM). 

Prve članice in člani

Decembra 1993 SOZ še ni bil uradno registriran, a se je kljub temu pod njegovim okriljem ustanovila sekcija agencij. Ustanovne članice so bile Aanima, Arsenal, Avanta, Doramat marketing, Eurospekter, Fit Media, Formitas, Futura, Gral marketing, Inštitut za raziskovanje medijev, I&S Aladin, Kompas Design, Kres, Luna, Masa, Montes, Most, M & U - Media umetnost, Saatchi&Saatchi Ljubljana, Studio marketing, Virgo Advertising in Yavnost.

SOZ se je nato 18. avgusta 1994 uradno - začasno - registriral kot Slovensko oglaševalsko združenje. Pri poslovni sekretar, danes bi mu rekli direktor, je postal Andrej Žorž. 

Prvi predsednik sekcije agencij Marko Vičič, je povedal, da je ustanovitev sekcije pospešil praktični problem, in sicer spremenjeni pogoji uveljavljanja popustov pri oglaševanju na Delu in na TV Slovenija za leto 1994 (obe medijski hiši sta napovedali, da bosta ukinili agencijsko provizijo ter priznavali samo še količinske popuste).

Agencije so ugotavljale, da imajo neposredni naročniki (na primer Loterija Slovenije, Podravka, Večer, Color, Delo, DZS, Helios, Mura in drugi) pri zakupu prostora boljše, nižje, cene kot agencije, ki zakupujejo veliko več prostora. TV Slovenija je opozarjala, da sodeluje z 200 »agencijami«, ki imajo samo zaradi naziva agencija pravico do agencijskega popusta, pri čemer pa le »preprodajajo« prostor. Podobne spremembe so napovedali tudi pri Delu.

Bolj kot predmet spora so morda zanimiva pričakovanja agencij, ki so se priključila SOZ-u, saj so očitno pričakovala, da bo možno v zbornici urejati tudi poslovna razmerja med deležniki na trgu. Ali vsaj licenciranje (ločevanje na prave in garažne) agencij, pri čemer bi članstvo v SOZ posameznim agencijam v zameno za upoštevanje določenih standardov dajalo prednost pred drugimi, nečlanicami (pri javnih razpisih, agencijskih popustih, itd.).

Kmalu so v okviru SOZ-a ustanovili tudi sekciji medijev in oglaševalcev. Prva predsednica sekcije oglaševalcev je postala Darinka Pavlič (takrat je delala na Petrolu), prvi predsednik sekcije oziroma združenja medijev pa Vojko Perhavec (direktor prodaje pri Delo revije). 

Izhodišča za nastanek zbornice

Zakaj potrebujemo Slovensko oglaševalsko zbornico? Izhodišča:

 1. Po podatkih MM je slovenski oglaševalski »kolač« vreden 100 milijonov DEM (približno 31 milijonov evrov).

 2. Oglaševanje je ena ključnih sestavin vseh dobrih in odprtih gospodarstev, ki sprejemajo konukurenčno tekmo.

 3. Oglaševalska stroka kljub svojemu pomenu ni (bila?) vključena v pripravo nekaterih vladnih zakonov,  ki jo neposredno zadevajo.

 4. Medsebojna razmerja na ravni naročniki-agencije-mediji so neurejena in prepuščena stihiji mladega trga.

 5. Slovensko gospodarstvo ima od oglaševanja koristi.

 6. SOZ skrbi za varstvo oglaševalskih pravic in pravic potrošnikov do izbire.

 7. SOZ skrbi za strokovni razvoj stroke.